Wiebes komt met speciaal crisisteam voor moeizame versterkingsoperatie

© Goos de Boer/RTV Noord
Er komt een 'escalatieteam' om problemen in de versterkingsoperatie 'te signaleren en op te lossen'. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.
Dit speciale 'crisisteam' is actief zolang de hele versterking in het aardbevingsgebied duurt.
Tijdens het debat over mijnbouw lichtte de minister toe dat het team bestaat uit medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, de gemeenten, de provincie, het Staatstoezicht op de Mijnen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische  Zaken en Klimaat.

'Puinhoop'

'Iedereen kan aan de beurt zijn iets te regelen. We moeten er allemaal bijzitten en ter plekke de kaarten uitdelen', zegt Wiebes tijdens het Kamerdebat over de mijnbouw.
Volgens secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad is dit een noodoplossing. 'Dat een crisisteam nodig is, onderstreept dat het een puinhoop is', zegt zij. 'We hebben al zoveel overlegtafels, stuurgroepen en noem maar op. Ik vraag mij af wat wij hier mee opschieten.'

Niet meer permanent crisis

SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen schrijft op Twitter dat de minister de zaken 'zo moet organiseren dat het niet meer permanent crisis is' en dat de minister 'afspraken na moet komen'. 
Momenteel onderzoeken het kabinet, de gemeenten, de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen per gemeente wat de knelpunten zijn die een snelle start van de versterkingsopgave belemmeren.

Aannemersbusjes

Een van de belangrijkste knelpunten is het rekenmodel van de NAM dat wordt gebruikt om te bepalen welke huizen het meest onveilig zijn. Verder willen de gemeenten dat waar nodig ook een aantal huizen wordt meegenomen in de versterking die niet als 'meest onveilig' zijn bestempeld maar een 'licht verhoogd risico' hebben.
Op deze manier willen ze voorkomen dat de aannemersbusjes meerdere keren naar dezelfde straat of wijk moeten.
Volgens de minister is er de ruimte om een 'beperkt aantal gebouwen in de onzekerheidsmarge op te nemen waar dit bijdraagt aan een vlotte uitvoering'. Het is maar de vraag of dit voor de gemeenten voldoende is. Het kan zijn dat het aantal woningen die hieronder vallen op twee handen te tellen is.

Vrieskou uit de lucht

Top vraagt zich af of de minister hiermee de vrieskou uit de lucht haalt. 'Ik zie niet dat dit iets verandert in de patstelling met de regio. Er staan veel mitsen en maren in', zegt zij.
'Belangrijker is dat de minister voor meerdere jaren garanties geeft voor de gemeentelijke plannen. Er moeten heldere afspraken worden gemaakt, in plaats van elke keer pleisters te plakken.'