Vraag naar Gronings gas daalt sneller dan verwacht

© Jos Schuurman/FPS
De vraag naar gas uit Groningen daalt de komende tijd sneller dan vorig jaar was voorzien.
Dat komt volgens het ministerie van Economische Zaken door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen te beëindigen.

Minder naar Duitsland

Volgens het ministerie neemt daardoor de export naar Duitsland sneller af. Ook wordt er meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse gasnet.

1,5 miljard kuub minder

De nieuwe raming voor het komende gasjaar (oktober 2019 tot oktober 2020) voorziet een daling naar 15,9 miljard kubieke meter. Dat is 1,5 miljard minder dan in het huidige schema voor de afbouw van de gaswinning. Vanaf 2022 zal de hoeveelheid dalen tot ruim onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard.
In de periode daarna wordt de gaswinning volledig beëindigd.