Toekomst Refaja duidelijk: deel spoedhulp verdwijnt, basiszorg blijft (update)

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal verliest een deel van de spoedeisende hulp. Alleen voor niet-levensbedreigende zaken kunnen patiënten nog terecht bij een spoedpost.
Ook voor complexe operaties kunnen patiënten niet meer naar Stadskanaal. Dit komt doordat het ziekenhuis de afdeling voor intensieve zorg ook verliest. Dit was sinds enige tijd al geen volwaardige intensive care meer; nu verdwijnt deze zorg helemaal bij het Refaja.
Dat blijkt uit het rapport van het kernteam dat de toekomst van de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen heeft onderzocht.

Naar Emmen en Assen

Alle ingewikkelde zorg gaat naar de ziekenhuizen in Emmen en Assen. Dat betekent dat alle spoedopnames, acute operaties en diagnoses waarbij iemand vrijwel zeker moet worden opgenomen daarheen gaan. Volgens het kernteam was het in standhouden van complete spoedeisende hulp-afdelingen op vier locaties niet haalbaar.

Reistijd kan toenemen

Volgens het kernteam kan de reistijd voor patiënten toenemen, maar kunnen ambulances op tijd ter plekke komen. Ook kunnen patiënten binnen de norm van vijfenveertig minuten in het ziekenhuis zijn.

Nieuwe behandelingen

Het Refaja krijgt er aan de andere kant ook behandelingen bij; een deel van de planbare operaties verschuift naar Stadskanaal. Daar komt het expertisecentrum voor niet-acute ongevalschirurgie en ouderenzorg.

Kindergeneeskunde en Verloskunde al kwijt

Het Refaja ziekenhuis maakt samen met Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen deel uit van de Treant Zorggroep. Treant lijdt al jaren verlies op de ziekenhuiszorg. Stadskanaal raakte al de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde al kwijt. Volgens Treant was dit noodgedwongen; het ziekenhuis had een tekort aan kinderartsen.

Geen nieuw Drents ziekenhuis

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis, Huisartsenzorg Drenthe, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen werkten samen met adviesbureau Gupta aan de plannen. Volgens dit kernteam blijft de basiszorg in alle ziekenhuizen behouden. De uitvoering van het plan duurt jaren; na de zomer worden de eerste stappen gezet.
De realisatie van een heel nieuw Treant-ziekenhuis centraal in Drenthe is van de baan.
Update: Dit bericht is aangevuld met meer informatie over het soort zorg dat verdwijnt bij het Refaja.