Extra meetstations in dorpen rondom ESD-SIC

Een blazer bij ESD-SIC
Een blazer bij ESD-SIC © 112 Groningen
De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl gaan drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Die gaan meten of de kankerverwekkende stof siliciumcarbide ook in de woonkernen terecht komt.
De extra meetpalen komen in Farmsum zelf, Wagenborgen en Borgsweer. De bestaande meetstations bij Heemkesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg krijgen speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten.
De provincie noemt de resultaten van Geefsweersterweg een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat de windrichting vanuit ESD-SIC overeen komt met die locatie. Daarom vinden de overheden een meetstation in Meedhuizen overbodig.

Op verzoek van omwonenden

De uitbreiding van stations gebeurt op het verzoek van omwonenden van de fabriek, waar de afgelopen maanden verschillende stofexplosies ('blazers') werden waargenomen.
'Zij maken zich zorgen over de uitstoot van vermoedelijk kankerverwekkende vezels in hun dorp. Met de nieuwe meetpalen ontstaat een dekkend meetnet voor de woonkernen en de meest voorkomende windrichtingen', schrijft de provincie. Ook ESD zelf gaf aan meer meetpalen te willen.

Uitstoot moet naar nul

De maatregel volgt op de eis van gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks), die stelt dat het Farmsumse bedrijf de uitstoot van de siliciumcarbide-vezels naar nul terugbrengt. Lukt het bedrijf dat niet, dan volgt een boete van 250.000 euro per keer.

Maandelijkse analyse

De extra meetpalen worden dit voorjaar geplaatst en tot eind dit jaar ingezet. Onderzoeksbureau TNO maakt elke maand een analyse van de metingen. De resultaten daarvan worden steeds twee weken later bekend gemaakt.

Eind vorig jaar werd bekend dat ESD-SIC siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) uitstoot. Volgens de Gezondheidsraad zijn deze vezels kankerverwekkend voor mensen. Ze worden door de GGD vergeleken met asbestvezels.
Wel stelt GGD dat de kans dat je er ziek van wordt, zo 'groot is als het winnen van de loterij'. 'Als deze uitstoot in heel Nederland zou plaatsvinden, zou dat jaarlijks één tot twee extra gevallen van longkanker veroorzaken op zeventien miljoen mensen.'