Midden-Groningen wil SodM uitnodigen voor beantwoording versterkingsvragen

Een woning die wordt versterkt
Een woning die wordt versterkt © Jos Schuurman/FPS
Wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen wil een avond organiseren waarin inwoners antwoord krijgen op technische vragen rond de versterkingsoperatie.
'Op de avond moet onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen langskomen om uitleg te geven', zegt Woortman (PvdA).

Mogelijk meer dorpen

Verder zei Woortman op een vrij rustige versterkingsavond in Hellum dat mogelijk meer dorpen een 'gebiedsgerichte aanpak' krijgen in de versterkingsoperatie. Dat betekent dat, in samenwerking met de gemeente, alle huizen van het dorp geïnspecteerd worden, en niet alleen woningen die een verhoogd of licht verhoogd risico hebben bij een zware aardbeving.
In het dorp Overschild is de gemeente al bezig met de gebiedsgerichte aanpak, en ook in Tjuchem en Steendam is Midden-Groningen ermee bezig.

Sloop en nieuwbouw

'Dat heeft onder andere te maken met het aantal panden dat in aanmerking komt voor sloop en nieuwbouw. En het aantal panden wat daar in beeld is als risicovol speelt mee. In andere dorpen lijkt dat kleinschaliger te zijn. Maar als blijkt dat de opgave toch groot wordt kunnen we daar, in overleg met het dorp, nog wat in aanpassen.'