Instellingen

Meldpunt voor studenten die dupe zijn van huisjesmelkers

© Jos Schuurman/FPS

Wat kan ik doen als de huur van mijn kamer te hoog is? Of als mijn huurbaas er niet voor zorgt dat die lekkage in mijn keuken wordt opgelost? Vanaf nu kun je terecht bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag.

Verhuurders van woonruimte aan studenten in de stad Groningen hebben sinds begin dit jaar een verhuurvergunning nodig. Zo moet de gemeente beter kunnen optreden tegen malafide verhuurders. Pandeigenaren reageerden begin deze week verbolgen op de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om hun vergunning te behouden.

Handhaving

Maar hoe gaat de gemeente dit 'vergunningstelsel' handhaven? De werkgroep Huisvesting van de Groninger Studentenbond heeft hierover gesprekken gevoerd met de gemeente en informeert studenten nu over de uitkomsten.

Meldpunt

In eerste instantie krijgt elke verhuurder een vergunning. Als hij of zij zich niet aan de regels houdt, kan een huurder dit melden bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag. Dit kan bijvoorbeeld als een te hoge huur wordt gevraagd of als gebreken aan een woning niet worden verholpen.

Waarschuwing, boete, vergunning kwijt

'Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat zij gaat werken met een drietrapsstrategie', zegt voorzitter Jolien Bruinewoud van de Groninger Studentenbond. 'Dit houdt in dat, indien een melding binnenkomt en uit onderzoek blijkt dat de melding terecht is, eerst een waarschuwing zal worden gegeven. Als dit geen effect heeft, zal de gemeente een boete of dwangsom opleggen. Pas in het uiterste geval trekt de gemeente een vergunning in.'

Nieuwe woonruimte vinden

Een tweede punt waar veel zorgen over zijn, is waar huurders heen moeten als een vergunning wordt ingetrokken. 'In eerste instantie is de verhuurder verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe woonruimte voor de huurders', zegt Bruinewoud. 'Mocht een verhuurder dit niet doen, dan helpt de gemeente de huurders bij het zoeken naar een nieuwe woonruimte.'