Instellingen

Nog acht woningen in Roden ontruimd door verzakking

© Google StreetView

Woningcorporatie Woonborg laat opnieuw huizen ontruimen aan Den Dam in Roden vanwege verzakkingen.

Het gaat dit maal om acht huurwoningen. De huizen zijn ernstig beschadigd, zo meldt RTV Drenthe.

In december verhuisden de huurders van twee woningen in diezelfde straat tijdelijk naar een hotel. Hun huis voelde te onveilig. Een ander huis in diezelfde wijk is al gestut.

Onbewoonbaar

Na de droogte van afgelopen zomer plaatste Woonborg speciale meetapparatuur bij tien woningen in de straat Den Dam, omdat er scheuren werden geconstateerd.

Alle tien zijn ondertussen onbewoonbaar verklaard; het woongenot is volgens Woonborg te zeer aangetast. Ook blijkt dat de grond nog steeds onrustig is.

Ingenieursbureau Wiertsema en Partners controleert de woningen elke twee weken. Bewoners van acht huizen hebben al nieuwe woonruimte gevonden, twee gezinnen zoeken nog een vervangende woonruimte. Woonborg begeleidt ze daar bij.

Riool

Eerder deze week werd bekend dat vervanging van het riool de boosdoener is van de acht verzakte huizen in de naastgelegen wijk Middenveld. In die wijk heeft Stichting Woonborg 36 woningen, 'Maar die hadden nauwelijks last van verzakking', zegt manager Jan van Goor van Stichting Woonborg.

De woningcorporatie ziet meer problemen in de wijk Roderveld, die een kilometer ten westen van Middenveld ligt. In die laatste wijk zijn volgens Woonborg in 2017 rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Of die ook de verzakkingen van huizen aan Den Dam hebben veroorzaakt, is niet bekend.

Hetzelfde geldt voor de vier huurwoningen van de Woonborg aan de Zulthereschweg. Die werden in 2017 gesloopt; ze waren te erg beschadigd door verzakking. In 2011 werd het riool vervangen in nabijgelegen straten, maar deze werkzaamheden kwamen in het onderzoek niet als oorzaak van de verzakkingen naar voren.