Instellingen

Annemarie Heite wil de Eerste Kamer in

© RTV Noord

Annemarie Heite stelt zich verkiesbaar als lid van de Eerste Kamer. De Bedumse, die zich inzette om de aardbevingsproblematiek op de kaart te zetten, wil niet langer 'langs de zijlijn staan'.

Heite sluit zich aan bij 'Code Oranje', naar eigen zeggen een 'midden beweging'. Die wil 'de burger actief betrekken bij het beleid'. De beweging doet in vier provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Groningen is daar niet een van.

Parlementaire enquête

'Mocht ik senator in de Eerste Kamer worden dan wil ik mijn positie en netwerk ook graag benutten om aandacht te blijven vragen voor de noodzaak van een parlementaire enquête inzake Groningen', schrijft Heite.

Verder wil het aardbevingsboegbeeld zich niet alleen met Groningse zaken bezighouden. Ze denkt dat wat er misging in Groningen een breder probleem is. Ze wil 'bruggen slaan tussen het systeem en de mens, de ratio en de emotie'.

Steun Partij voor het Noorden

De Partij voor het Noorden (PvhN) heeft bekendgemaakt op Heite te stemmen bij de senaatsverkiezingen. De partij stapte onlangs uit de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Op dit moment heeft de PvhN één zetel in Provinciale Staten.

Leden van de Eerste Kamer worden niet direct gekozen door het volk, maar door de leden van Provinciale Staten. Statenleden stemmen vaak op een senator van hun 'moederpartij'. Leden van regionale partijen (zoals Groninger Belang of Partij voor het Noorden) kunnen kiezen voor een stem op de OSF. Op dit moment heeft de OSF één zetel in de Eerste Kamer.

Annemarie Heite werd bekend als boegbeeld in de aardbevingsproblematiek. Van de situatie rond haar eigen bevingshuis werd de film 'De Stille Beving' gemaakt.