Waterschap: betere afstemming in tijden van extreme droogte

© Jannes Wiersema
Een betere afstemming en heldere afspraken met de andere waterschappen in Noord- en Oost-Nederland die in tijden van extreme droogte water uit het IJsselmeer nodig hebben.
Dat is een van de aanbevelingen van Waterschap Hunze en Aa's na evaluatie van de maatregelen die vorig jaar zomer zijn genomen tijdens de droogteperiode.
Ook blijkt uit de evaluatie dat er meer duidelijkheid moet komen over de zogeheten verdringingsreeks. In die reeks staat welke maatregelen meer of minder prioriteit hebben in tijden van droogte.

Beter worden gecommuniceerd

Die maatregelen en waarom ze worden genomen, moeten zowel intern bij de waterschappen als naar de inwoners beter worden gecommuniceerd.
De noordelijke en oostelijke waterschappen zijn met elkaar in overleg hoe de verbeterpunten moeten worden uitgevoerd.
Bij de evaluatie heeft Hunze en Aa's gekeken naar de drie taken van het waterschap: waterveiligheid, voldoende water en schoon water. Geconcludeerd wordt dat het beheersgebied van het waterschap relatief ongeschonden de droogteperiode heeft doorstaan.

Dijken nat houden

Door veen- en kleidijken nat te houden op plaatsen waar scheuren ontstonden werd grotere schade aan deze waterkeringen voorkomen. En door het plaatsen van noodpompen, ondermeer bij Veendam en Ter Apelkanaal, lukte het voldoende water in het gebied te krijgen.
Alleen in gebieden die voor watertoevoer afhankelijk zijn van de Hoogeveense Vaart zag het waterschap zich genoodzaakt een gedeeltelijk beregeningsverbod in te stellen.

Vissterfte

Door de langdurige droogte ontstonden op sommige plaatsen problemen met zwemwater door blauwalg en werden negatieve zwemadviezen afgegeven. Ook trad hier en daar vissterfte op. Door extra water aan te voeren konden grotere problemen worden voorkomen.
Het protocol vissterfte dat Hunze en Aa's in samenwerking met Sportvisserij Groningen-Drenthe heeft opgezet voldeed volgens het schap.