SodM: zoutbedrijven schenden regels bij gebruik diesel in ondergrond

Een zoutwinningslocatie in onze provincie
Een zoutwinningslocatie in onze provincie © Archief/RTV Noord
De zoutbedrijven Nedmag en Nouryon zijn nalatig geweest bij het melden van het gebruik van dieselolie in de ondergrond.
Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen, na bestudering van een rapport van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu. Nedmag en Nouryon halen nabij respectievelijk Veendam en Winschoten zout uit de ondergrond.

Niet gemeld

Nedmag en Nouryon hebben het gebruik van diesel als mijnbouwhulpstof niet in kaart gebracht volgens de Europese verordening voor het gebruik van chemische stoffen (REACH). Zij hadden dit moeten melden bij het Europese agentschap ECHA, maar hebben dat niet gedaan.

Mogelijk dwangsom

Het Staatstoezicht is daarom een handhavingstraject gestart om beide bedrijven te dwingen dit alsnog te melden. Daar kan een last onder dwangsom uit voortkomen, maar beide bedrijven hebben tot maandag de kans een zienswijze in te dienen.
'We hebben een handhavingstraject gestart omdat wij een overtreding hebben geconstateerd', zegt een woordvoerder van het Staatstoezicht. 'Daar kan een dwangsom uit voortvloeien. De zoutbedrijven kunnen hierop nog een zienswijze indienen.'
Zoutbedrijven maken gebruik van diesel in de ondergrond om het dak van de zoutcaverne te beschermen tegen instorting. Dat doen Nedmag en Nouryon al een aantal jaren, maar ze hebben dat tot dusver niet gemeld. De regels om dit bij het Europese agentschap te melden, stammen uit 2010.

Reacties Nedmag en Nouryon

Nedmag laat in een reactie weten aan de slag te zijn gegaan met de opdracht van het Staatstoezicht. 'Wij hebben de stukken inmiddels ingeleverd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen en bij het Staatstoezicht', zegt directeur Bert Jan Bruning. Hij noemt de fout 'een administratieve omissie': 'Het is tussen wal en schip terechtgekomen.'
Nouryon zegt bij RTV Oost inmiddels een veiligheidsrapport te hebben voor het SodM, waarin staat welke risico's er zijn.

Discussie

Op de achtergrond speelt de discussie of het gebruik van dieselolie in de ondergrond überhaupt nog te verantwoorden is. Het Staatstoezicht probeert dat ter discussie te stellen en heeft de zoutbedrijven gevraagd om in dezelfde rapportage de risico's op het gebied van zoutwinning in kaart te brengen.
'We zullen daarna kijken of de eventuele risico's bij het gebruik van diesel überhaupt nog acceptabel is', zegt een woordvoerder van het SodM.
Nedmag-directeur Bruning volgt die discussie, maar geeft ook aan dat het bedrijf alleen diesel gebruikt bij het aanleggen van een nieuwe zoutcaverne in de ondergrond. Bruning zegt dat Nedmag dit sinds 2011 niet meer heeft gedaan.