Instellingen

Gasunie en Tennet: gas- en stroomnet koppelen om klimaatdoelen te halen

Tennet gaat over het stroomnet, Gasunie over het gasnetwerk
Tennet gaat over het stroomnet, Gasunie over het gasnetwerk © freefotouk / flickr

De landelijk netbeheerders Gasunie en Tennet gaan hun gas-en stroomnet op elkaar afstemmen om klimaatdoelen te halen. Dat hebben ze vrijdag gemeld aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad.

Dat gebeurt in verband met het ontwerp-Klimaatakkoord. Nijpels wilde graag een gezamenlijk beeld van hoe het energienetwerk er in 2050 uit moet zien om het duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Groene elektronen

Belangrijkste conclusies van deze Infrastructure Outlook 2050 zijn dat de gas- en stroomnetten nauwer moeten samenwerken om de klimaatdoelen te halen. Om in 2050 alle duurzame energie van a naar b te kunnen vervoeren en te kunnen opslaan om de toenemende schommelingen in het aanbod op te vangen, moeten beide netwerken elkaar helpen.

'Groene elektronen en moleculen vullen elkaar daarbij goed aan. Waterstof (transport en opslag) speelt daarbij een belangrijke rol', schrijven de bedrijven.

Anticiperen

De bedrijven kijken zo ver vooruit omdat de industrieën moeten weten waar ze aan toe zijn bij de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen. Bovendien kan de overheid op de plannen van Gasunie en Tennet anticiperen bij de ontwikkeling van infrastructuur.