Kamerbrief: 'Versterkingsadviezen kunnen lang op zich laten wachten'

© Jos Schuurman/FPS
Er is op dit moment niet genoeg mankracht om alle inspecties van huizen in het aardbevingsgebied door te rekenen. In de bijlage van een Kamerbrief die minister Eric Wiebes vrijdagavond heeft gestuurd, staat dat een versterkingsadvies daarom 'lang op zich kan laten wachten'.
Wel is er genoeg mankracht om te beginnen met de inspectie van huizen in het aardbevingsgebied. Het Centrum Veilig Wonen krijgt de opdracht om dit jaar vierduizend inspecties te doen.
Maar de capaciteit voor het beoordelen van die inspecties ligt aanzienlijk lager. Dat geldt ook voor de bouwcapaciteit voor de uitvoering van de versterking.

Rijk gaat zich inzetten

Het Rijk en de gemeenten gaan zich inzetten om de bouwcapaciteit maximaal te vergroten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onder meer om tafel met de bouwsector om hierover afspraken te maken. 
Tot die tijd blijft onduidelijk hoe lang mensen op een versterkingsadvies moeten wachten. Daar durft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) volgens betrokkenen geen uitspraken over te doen. Het zou om minimaal een half jaar gaan, maar het kan ook langer duren.

Mogelijk niet meer in aanmerking

De versterkingsadviezen worden, zodra ze klaar zijn, getoetst op het meest recente dreigingsniveau van een aardbeving. Mogelijk komen bewoners daardoor niet meer in aanmerking voor versterking of moeten ze achteraan in de rij aansluiten. Het Gasberaad wil dat gedupeerden in dit geval gecompenseerd worden. 

Onmiddellijk beginnen

De bestuurders hebben verder afgesproken dat in de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl onmiddellijk begonnen kan worden met het inspecteren en beoordelen van de huizen. Volgens de regio is dit een teken dat Wiebes zijn eigen plan meer loslaat en dat de lokale plannen van de gemeenten leidend zijn geworden.

Nieuw overleg in maart

Veel hangt af van 11 maart. Dan volgt een nieuw bestuurlijk overleg en dan moet ook meer duidelijk worden over de beschikbare mankracht voor de beoordeling van de inspecties. Daarnaast moeten het Rijk en de regio op 11 maart tot elkaar zien te komen over een versnellingsaanpak voor de versterking.
Lees hier de gemaakte afspraken tussen de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de NCG, de provincie en de aardbevingsgemeenten.