Instellingen

Rosenmöller: 'Middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'

Een middelbare school (in Eindhoven)
Een middelbare school (in Eindhoven) © ANP

Middelbare scholen dreigen te verdwijnen in krimpregio's zoals Groningen. Dat waarschuwt de Voortgezet Onderwijs-raad. Oorzaak is het afnemend aantal leerlingen in die gebieden.

Ook scholen in krimpregio's in het oosten van Nederland, Friesland, Limburg en Zeeland staan volgens de instantie onder druk.

Steeds moeilijker met kleine klassen

De vrees van de VO-raad is dat leerlingen in die gebieden straks meer dan 20 kilometer moeten reizen voor voortgezet onderwijs. Op het platteland proberen scholen alle onderwijsvormen aan te bieden, van technisch onderwijs tot vwo. Dat wordt steeds moeilijker omdat de klassen te klein worden.

Nu al is het in bepaalde regio's niet meer mogelijk om technische vmbo-opleidingen te volgen. Volgens de VO-raad gaan er binnenkort meer opleidingsniveau's en -stromingen wegvallen.

Overheidsingrijpen

'Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs op redelijke afstand bestaat in de stad', zegt VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het AD. Hij vraagt de overheid om in te grijpen.

Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs bestaat in de stad
Paul Rosenmöller - VO-raad

Een oplossing kan volgens de VO-raad zijn om overheidsbijdragen niet meteen mee te laten dalen met de leerlingenaantallen, zodat scholen de tijd hebben om bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan.

Laatste in regio

Ongeveer vijftien scholen in Nederland zijn volgens de VO-raad echt de laatste in hun regio. Daarnaast zijn er tientallen scholen die steeds moeilijker de eindjes aan elkaar kunnen knopen, vanwege krimp en een nieuw bekostigingsmodel. Door die laatste aanpassing vervalt een speciale toeslag voor scholengemeenschappen met een breed opleidingsaanbod en krijgen scholen met passend onderwijs minder geld.

Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs daalt de komende negen jaar met 12 procent, schat de VO-raad, omdat er minder kinderen worden geboren. In oktober heeft minister Slob van Onderwijs een adviescommissie ingesteld die een oplossing moet vinden hoe om te gaan met deze slinking.