Instellingen

Stadskanaal wil 'masterplan zorg' om afkalving Refaja op te vangen

Nieuwe vormen van zorg moeten het Refaja levensvatbaar houden
Nieuwe vormen van zorg moeten het Refaja levensvatbaar houden © Tristan Braakman/RTV Noord

De gemeente Stadskanaal wil samen met zorgpartijen uit de regio een soort masterplan ontwikkelen om de afkalving van het Refaja Ziekenhuis op te vangen.

Dat masterplan luidt: investeren in nieuwe vormen van ouderenzorg en zorg voor kwetsbare groepen in de streek.

Nieuwe zorgtafel

Om dat te bereiken wil Stadskanaal een 'zorgtafel' opzetten in de provincie Groningen, waarbij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorggroepen Meander en BCN en huisartsen aanschuiven. 'Die tafel moet geen doel op zich zijn, maar een middel om deze partijen na te laten denken over nieuwe investeringen in de streek', zegt wethouder Lian Veenstra (SP).

'Want het kan niet zo zijn dat je in het Refaja een leeg huis achterlaat en er niets voor terugkomt. Wij willen aan die tafel een soort 'Haarlemmer olie' zijn, zodat we samen ideeën bedenken om de zorgvoorzieningen in de streek op peil te houden.'

Het gemeentebestuur heeft Commissaris van de Koning René Paas gevraagd voorzitter te worden van de tafel.

Input aan kernteam

Met de resultaten van deze zorgtafel wil Stadskanaal input leveren aan het kernteam Zorg voor de Regio, bestaand uit zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, de Treant Zorggroep (eigenaar van het Refaja) en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Dat team kwam met het plan om de afdeling spoedeisende hulp in het Refaja te sluiten.

Nieuwe werkgelegenheid

Met die sluiting is weliswaar geen direct verlies van werkgelegenheid gemoeid, maar Stadskanaal ziet de sluiting in een groter beeld, waarin het Refaja ook al de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde moest sluiten.

'Het kan zijn dat het Refaja anders wordt', zegt Veenstra daarover. 'Maar het mag niet minder worden. We willen simpelweg dat er iets terugkeert. Dat kan in nieuwe vormen van zorg.' Die moeten wat Stadskanaal betreft de broodnodige, hoogwaardige werkgelegenheid opleveren.

Kansen e-health

Een voorbeeld van zo'n nieuwe vorm van zorg is e-health. 'Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen wanneer dat lukt en online op spreekuur komen. Of denk bijvoorbeeld aan het investeren in een extra ambulancepost.'

Nog veel onzekerheden

Voor het Knoalster gemeentebestuur is het wel helder: het moet een structurele investering zijn, van bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorggroepen en misschien met overheidsgeld.

'Het plan van het kernteam is een plan voor de komende tien jaar. Aan dat plan kleven veel onzekerheden. Daar moet duidelijkheid over komen.'