Instellingen

Waterbedrijf drukt klanten op het hart: 'Water kan schaars worden'

Klanten van het waterbedrijf moeten bewuster met water omgaan
Klanten van het waterbedrijf moeten bewuster met water omgaan © ANP

Minder werkzaamheden in de zomer en een bewustwordingscampagne richting de klanten. Dat zijn maatregelen die Waterbedrijf Groningen, verantwoordelijk voor het drinkwater in onze provincie, neemt naar aanleiding van de extreme droogte van afgelopen zomer.

Die droogte leidde tot problemen. Niet alleen voor de natuur en de boeren, maar ook bij het drinkwaterbedrijf. Daarom deed Waterbedrijf Groningen herhaaldelijk oproepen om zuinig aan te doen met het drinkwater en bijvoorbeeld minder te sproeien.

Campagne moet helpen

'Toch hebben we gezien dat dat niet werkte', erkent woordvoerder Tabitha Petter van het waterbedrijf. 'We zagen geen daling in het waterverbruik.'

Om die reden wil het waterbedrijf met een bewustwordingscampagne komen. 'We hopen onze klanten duidelijk te maken dat, ondanks het feit dat er water uit de kraan blijft komen, het water wel schaars kan worden.'

Wake-up call

Het is een van de maatregelen die het waterbedrijf neemt, mede na overleg met andere waterbedrijven. 'We hebben afspraken gemaakt op landelijk niveau, onder andere over het feit dat we ook bij eventuele crisisoverleggen betrokken willen worden', stelt Petter.

In die zin noemt ze de extreme droogte van vorig jaar een 'wake-up call'. Al tijdens de zomer kwam de sector samen om te evalueren. En dat resulteert nu in maatregelen.

We spoelen in de zomer geen leidingen meer door; dat voelt toch een beetje als verspilling
Tabitha Petter - Woordvoerder Waterbedrijf Groningen

Geen leidingen doorgespoeld

Naast de campagne heeft Waterbedrijf Groningen nog enkele specifieke maatregelen genomen. Zo worden werkzaamheden bijvoorbeeld uitgesteld.

'We plannen vanaf nu geen werkzaamheden meer in de zomer die gekoppeld zijn aan spui-acties. Daarbij wordt een grote hoeveelheid water door de leidingen gespoeld. Hoewel we die voorraad wel hebben, voelt het in dit geval toch een beetje als verspilling. We willen zoveel mogelijk water gebruiken als drinkwater.'

Onderhoud op ander moment

Ook onderhoud zal niet meer in de zomer plaatsvinden, zegt Petter.

'Dat kan heel breed zijn. Tot nu toe planden we dat juist in de zomer, omdat er vanwege vakanties minder vraag is naar water. Maar dat soort werkzaamheden doen we vanaf nu alleen nog maar in het voor- en najaar en in de winter.'

Waterverbruik neemt toe

Het gaat hier volgens Petter vooral om kortetermijnoplossingen. Om de echte problemen op te lossen, moet naar de lange termijn worden gekeken. 'Het feit is dat het watergebruik blijft toenemen. En dan moet je echt in gesprek met bijvoorbeeld de waterschappen, want dan gaat het om de bronnen.'

Het gevolg van een hoger watergebruik is namelijk dat er meer water uit de bronnen moet worden gehaald. 'En dat heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de grondwaterstand. Dus dat kan niet zomaar.'

Water opslaan

Daarom moet worden gekeken naar onze waterhuishouding, zegt Petter. 'Nu voeren we regenwater water direct af, maar blijken we het later weer nodig te hebben. We moeten uiteindelijk nadenken over een manier om water niet direct af te voeren, maar ergens op te slaan', besluit Petter.