Ministerie moet meer onderzoek doen naar spoortrillingen in Zuidhorn

© RTV Noord (archief)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet zo snel mogelijk aanvullend trillingsonderzoek doen bij een aantal woningen vlak bij de verdubbelde spoorlijn in Zuidhorn.
Dat heeft de Raad van State woensdag in een tussenuitspraak bepaald. Het ministerie krijgt daarvoor krap vier maanden de tijd.

Bijna goedgekeurd

Op deze en twee andere zaken na heeft de Raad alle andere bezwaren tegen het project om het spoor tussen Groningen en Zuidhorn en in Friesland te verdubbelen verworpen. Daarmee is het plan voor de extra sneltrein op een haar na goedgekeurd.
In de tussenuitspraak over het tracébesluit gaat de Raad wel mee in de kritiek van twee omwonenden. Die wonen vlak bij het spoor en vrezen veel last van trillingen te krijgen door afremmende en optrekkende treinen.

Trillingsoverlast

Het ministerie vond het niet nodig om bij hun woningen aan de Emmalaan en Wilhelminalaan extra onderzoek te doen naar de trillingsoverlast. Dat zal de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat nu alsnog moeten doen.
Mocht er bij de woningen van de Zuidhorners meer trilling en laagfrequent geluid optreden dan zal het ministerie extra maatregelen bij of in de woningen moeten nemen.

Supermarkt

Ook moet het ministerie een supermarktuitbater meer garanties geven dat zijn supermarkt aan de Paterswoldseweg in Groningen tijdens de werkzaamheden aan het spoor bereikbaar blijft.
Verder heeft het ministerie onvoldoende onderzoek gedaan de gevolgen van het spoorverdubbelingsproject voor een melkveehouder in het Friese Hurdgaryp. Ook daar zal de I&W-staatssecretaris meer onderzoek moeten doen.

Drie hectare

De melkveehouder verliest bijna drie hectare weidegrond aan groencompensatie voor het project van de extra sneltrein. Volgens de veehouder gaat zijn bedrijf over de kop als hij die cruciale hectares kwijt raakt.
De Raad stelt vast dat de staatssecretaris geen rekening met de gevolgen voor de Friese veehouder heeft gehouden en zal dat alsnog moeten doen. De staatssecretaris moet de Raad van State daarvan binnen zestien weken op de hoogte stellen.

Nut en noodzaak

Als de Raad akkoord gaat met de reparaties volgt een einduitspraak. Zo niet, dan volgt er mogelijk nog een aanvullende rechtszitting in Den Haag.
Alle overige bezwaren, zoals tegen de nut en noodzaak van de spoorverdubbeling, heeft het hoogste bestuurscollege in deze tussenuitspraak al definitief verworpen.