Inspectie: 'Kwaliteit en veiligheid van zorg in aardbevingsgebied onder druk'

© RTV Noord
Voortdurende onduidelijkheid in de aardbevingsregio is een risico voor de kwaliteit en het aanbod van de zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij negen zorginstellingen.
In het rapport dat woensdagmiddag is gepubliceerd staat dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de bezochte locaties 'op dit moment voldoende is'.
Die 'voldoende' komt vooral door 'bovenmatige inzet en veel flexibiliteit van medewerkers', maar de inspectie zet vraagtekens bij de houdbaarheid daarvan.

Bovenmatige druk op zorgpersoneel

De aardbevingsproblematiek legt een 'bovenmatig grote druk op zorgverleners'. Zorgbestuurders hebben zorgen over hoe lang hun medewerkers dit nog vol kunnen houden, zo stelt de inspectie.
Hoewel de aardbevingsproblematiek niet direct leidt tot meer ziekmeldingen onder zorgpersoneel, merkt de inspectie dat ze in hun privéleven er wel degelijk mee worstelen.   
'Soms heeft dit op individueel niveau ook incidentele gevolgen voor de beschikbaarheid', schrijft de inspectie. Zo kan het zijn dat personeel niet kan werken omdat thuis een schade-expert langs komt. 
Tot nu toe worden dit soort incidenten opgevangen doordat collega's diensten overnemen. Toch heeft dit veel invloed op zorgverleners. De vraag is, hoe lang dit nog goed gaat.

'Bestuurders stellen beleidskeuzes uit'

Niet alleen de zorgverleners hebben last van de aardbevingsproblematiek in hun werk. Ook het werk van zorgbestuurders wordt belemmerd door 'aanhoudende onduidelijkheid', schrijft de inspectie. 
Die bestuurders stellen beleid en keuzes uit, vanwege 'aanhoudende onduidelijkheid' over bijvoorbeeld versterkingen en verhuizingen. In het aardbevingsgebied moet een groot deel van de zeventig zorggebouwen worden versterkt. 
De 'langdurige onzekerheid' over de versterkingsoperatie zorgt bij zorgbestuurders voor 'veel financiële en materiële onzekerheden'. Dat wordt in het rapport 'een potentieel risico' voor het toekomstige zorgaanbod genoemd.

Later gebruik maken van zorg

Volgens de inspectie loopt de regio 'qua vergrijzing ongeveer tien jaar voor op de rest van Nederland'. Daarnaast zorgen dalende huizenprijzen door de aardbevingen ervoor dat ouderen langer thuis wonen, waar ze anders eerder zouden verhuizen naar een zorginstelling. 
Vorig jaar publiceerde een speciale stuurgroep van zorgaanbieders, corporaties, zorgverzekeraar Menzis, gemeenten, de provincie, de Nationaal Coördinator en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een plan voor de zorg in de bevingsregio. Volgens de inspectie is zo'n 'geïntegreerde aanpak' nodig om de dreigende problematiek het hoofd te bieden. 
De inspectie bezocht negen zorgaanbieders van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in Bedum, Appingedam en Middelstum, Zuidlaren, Noordbroek en Ten Boer. Je kunt het rapport van de inspectie (16 pagina's) hier teruglezen.