Instellingen

Lokale aannemers aan de slag met snel internet: 150 banen

De beginselen van snel internet
© Loek Mulder/RTV Noord
© Tristan Braakman/RTV Noord

Vier regionale aannemers zijn door Rodin gecontracteerd om het snel-internetnetwerk in de provincie aan te leggen.

Het graven van de bijna drieduizend kilometer geulen en het leggen van de glasvezelkabels levert de komende anderhalf jaar zo'n 150 mensen werk.

De aannemers die de 13.678 'witte adressen' van een snelle internetverbinding voorzien zijn VIB Netwerken (Zuidbroek), Wegwijsrent (Grijpskerk), Koninklijke Oosterhof Holman (Grijpskerk) en het Friese Spinder (Harkema). Die laatste twee hebben de afgelopen maanden al een begin met de werkzaamheden gemaakt.

Liever één grote partij

Opdrachtgever Rodin Broadband Groningen was van plan om de graaf- en kabellegactiviteiten in handen te geven van één grote partij. De gesprekken met twee geïnteresseerde bedrijven - een nationale en een internationale - liepen echter spaak. 'Waren we met die grotere aannemers in zee gegaan dan waren we later begonnen met de werkzaamheden', zegt projectmanager Edwin Zevenberg van Rodin.

Werkvoorraad

De grotere aannemers konden volgens Zevenberg niet garanderen dat ze tijdig met de klus konden beginnen. 'Het was voor ons makkelijker geweest wanneer we met één partij zaken konden doen', aldus Zevenberg. 'Maar die bedrijven zitten met een te grote werkvoorraad.'

Busjes

Nu bedrijven uit de buurt het werk gaan doen betekent dat volgens Rodin wel dat de banen eerder door lokale medewerkers uitgevoerd gaan worden. 'Het zou ook best lastig zijn geworden om iedere ochtend om zes uur busjes met mensen uit pakweg Zaandam naar Groningen te laten rijden.'

Het zou best lastig zijn geworden om iedere ochtend om zes uur busjes met mensen uit Zaandam naar Groningen te rijden
Edwin Zevenberg - Rodin

Er is Rodin veel aan gelegen haast te maken met de realisatie van het glasvezelnetwerk. Het heeft van de provincie opdracht gekregen binnen twee  jaar na de start van de aanleg het netwerk gebruiksklaar te hebben. Als startdatum hanteert Rodin het moment dat ez-gedeputeerde Patrick Brouns mei 2018 bij Zoutkamp de schop de grond in stak als symbolische start van de werkzaamheden.

Netflixen

Het betekent dat mei 2020 al de 'witte adressen' die nu nog een verbinding hebben langzamer dan 30 Mbit per seconde dan wel tegelijk kunnen surfen Netflixen, mailen en andere online zaken doen.

Geen woning aangesloten

Afgaand op wat er tot nog toe is gerealiseerd lijkt de deadline voor Rodin een bijna onmogelijke opgave. Van de drieduizend kilometer glasvezel die er moet komen zit nu 35 kilometer in de grond. Dat is alleen nog maar een stuk van de backbone, de ring van 360 kilometer die de hoofdstructuur vormt. Van de tientallen aftakkingen naar dorpen en wijken is er nog geen enkele gelegd, laat staan dat er een woning een glasvezelverbinding heeft.

We zoeken overal de weg van de minste weerstand
Edwin Zevenberg - Rodin

Wel heeft een tiental woningen nabij Zoutkamp via een straalverbinding een snellere internetverbinding gekregen. Dat alternatief voor glasvezel werkt met een mast die ontvangers op woningen aanstraalt. Het levert een even snelle verbinding op als met glasvezel, garandeert Rodin.

Obstakel

Van de masten voor de straalverbindingen zijn er nu vier opgericht en van de zes hoofdverdeelkasten en 35 subverdelers die er komen staat de behuizing van één hoofdverdeler. Afgelopen week is met de boring onder het Reitdiep een belangrijk obstakel genomen.

De zendmast in Zoutkamp. (Foto: Loek Mulder/RTV Noord)

Vergunningen

Om de trajecten aan te kunnen leggen is ook een groot aantal vergunningen nodig. Rodin zegt dat de aanvragen overal lopen of dat vergunningen binnen zijn. Vooral natuur, water en bomen kunnen hier nog wel eens voor problemen zorgen. Zevenberg hierover: 'We zoeken overal de weg van de minste weerstand.'

Uitloop

Rodin gaat er niettemin vanuit dat de deadline wordt gehaald. Al valt tussen de regels door te beluisteren dat rekening wordt gehouden met vertraging. Zevenberg: 'Pin ons niet vast op precies 24 maanden, maar verschrikkelijk veel uitloop zal er niet zijn.'

Bek op het stuur

Zorgelijk is het volgens projectmanager Zevenberg allerminst. 'We hadden verwacht dat de opstart van het project sneller zou zijn gegaan. Maar nu gaat het hard en het zal steeds sneller gaan. De 35 kilometer die er nu ligt zijn er in de laatste vier weken ingegaan. We gaan nu met vijf ploegen aan het graven en dat schiet op. Maar we zullen de komende maanden inderdaad wel met de bek op het stuur moeten.'

Rodin Broadband Groningen voorziet in opdracht van de provincie Groningen bijna 14.000 adressen van snel internet.

Het project kost zo'n zestig miljoen euro. Daarvan is tien miljoen subsidie van de Nationaal Coördinator Groningen (vijf miljoen) en de Economic Board Groningen (ook vijf miljoen). Er zit een lening aan Rodin in van de provincie van dertig miljoen en Rodin zelf investeert twintig miljoen. Rodin wordt exploitant van het netwerk. Het zal gaan verdienen aan de inkomsten uit de internetabonnementen.

Eerst worden de adressen in het aardbevingsgebied aangesloten. Rodin legt pas een netwerk aan wanneer de helft van de witte adressen in een gemeente intekent voor een snellere verbinding.

In alle gemeenten en dorpen waar Rodin adressen heeft geworven is die grens van meer dan de helft intekenaars gehaald. Dat is in de voormalige gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum, Loppersum, Ten Boer en Slochteren.

In de opstartfase zullen vier van de zes aansluitingen nog via een straalverbinding zijn. Uiteindelijk zal dat volgens Rodin niet meer dan vijf procent van alle aansluitingen zijn.