Instellingen

'Politiek, laat zien dat we geen wingewest zijn'

© RTV Noord

Geld voor voortgezet onderwijs wordt binnenkort anders verdeeld. Met het gevolg dat dunbevolkte gebieden als Groningen minder geld per leerling krijgen, met name voor het vmbo.

Wat te doen, Beter Weters?

Groningers in de kou

Het kabinet maakt dagelijks beleid dat een klein deel van de bevolking bevoordeelt en een grote groep benadeelt. Met hun Randstadpolitiek werken ze de leegloop in grote delen van het land in de hand. Met het subsidiëren van de allerrijkste bedrijven en het uitblijven van investeringen in onze publieke sector, zetten ze juist Groningen andermaal in de kou. Dit is hét onderwerp om het tegendeel te bewijzen.

Hart uit samenleving

Mijn oproep: investeer in onze kinderen, onderwijzers en scholen. Dus kappen met koppen tellen, maar centen spenderen aan fatsoenlijk onderwijs in héél Nederland. Want wie scholen sluit, maakt meer kapot dan een stapel stenen. Met het schrappen van essentiële voorzieningen haal je het hart uit onze samenleving en druk je het gaspedaal van de krimp nog verder in. Als politici willen laten zien dat we geen wingewest zijn, dan moet de dadendrang er ook zijn. Dit lijkt me een uitgelezen toets der kritiek.

Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...


Fietsen is gezond

Basisscholen merken het en het voortgezet onderwijs ook steeds meer: het aantal kinderen neemt af. Daardoor zal er met name op het platteland een kleiner aanbod van leerlingen komen voor het voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere oplossingen daarvoor denkbaar. Minder scholen, maar wel met een grootte die ervoor zorgt dat elke opleiding te volgen is. Dat zorgt wel voor grotere reisafstanden. Tot een kilometer of 15 hoeft dat geen probleem te zijn. Fietsen is gezond en steeds vaker gebeurt dat met ondersteuning.

Veel geld

Voor grotere afstanden moet het openbaar vervoer een oplossing bieden. Dat zal dan wel veel goedkoper moeten worden voor leerlingen. Ouders zijn steeds meer geld kwijt voor het laten reizen van hun kinderen. Wat te denken van een Ov-kaart voor 12 tot 18 jarigen voor de route van huis naar school? De andere optie is dat scholen in krimpgebieden een hogere bijdrage per leerling krijgen. Met name als het gaat om VMBO-onderwijs is het belangrijk dat in iedere regio het mogelijk blijft om opleidingen te volgen waar jongelui het best tot hun recht komen. Maar linksom of rechtsom gaat het ons samen (veel) extra geld kosten.

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...Visie nodig

Gewoon geld erbij natuurlijk, goed regelen ook. Maatwerk. Gebaande paden verlaten en nieuwe wegen ruim baan geven. Zoiets… Vooral belangrijk is dat er visie ontwikkeld wordt, en beleid gemaakt getuigend van die visie. Wat wil de regering met krimpgebieden? Waar wil het parlement prioriteiten leggen?

Meer dan het Westen

Is men in het Westen bereid in te zien dat er meer Nederland is dan alleen wat natte grond in het volgebouwde zogenaamde groene hart? Zo vol dat verhuizen naar andere legere plekken in dit land een goed alternatief kan zijn. Maar als hier geen goede scholing meer is, komen hier ook geen mensen meer wonen, en wie er woont trekt weg. Dus: regering toon visie en daadkracht. En durf te laten zien dat er meer Nederland is dan alleen Holland. Visie!

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...Onmisbare voorziening

De kwaliteit van onderwijs in ons land is, naast bereikbaarheid en toegankelijkheid, van wezensbelang. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn een onmisbare voorziening, een vestigingsfactor van belang, een essentiële schakel in een gezonde en evenwichtige samenleving. Ik betaal met liefde belasting om dat onderwijs te financieren en onze jongeren rijp te maken voor een bevredigende en maatschappelijk relevantie functie, op welk niveau ook. Maar dan ga ik er wel vanuit dat aan spreiding en financiering van scholen een visie ten grondslag ligt: zoals een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht (PvdA). Een visie op ontwikkelingen, op afstanden (iedereen begrijpt heus wel dat er geen school kan bestaan op elke straathoek) op gebieden waar je juist meer moet doen in plaats van minder.

Denk niet in gemiddelden

Boekhouders zijn fatsoenlijke en nuttige mensen, maar politici moeten voor mij de vertaalslag maken van visie naar uitvoering. Ik kies voor een wereld waarin iedereen kansen krijgt- die vervolgens wel benut moeten worden. Voor een wereld waarin je toekomst niet al helemaal vastligt door je afkomst. Voor een wereld waarin creatief zijn, dingen kunnen maken net zo hoog gewaardeerd wordt als dingen kunnen bedenken. Uitgaan van gemiddelden geeft veel te veel ruimte aan onvoldoendes en gaat geheel voorbij aan regionale verschillen! Dus fout!

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...Stevig verzet nodig

Dat VMBO scholen in de Noordelijke krimpregio's tot 12 procent aan inkomsten door lagere vergoedingen mislopen, is zeer pijnlijk. Het is daarom goed dat de VO-raad hiertegen stevig in verzet gaat. Net als de vertegenwoordigers uit de politiek dit moeten doen. De scholen zelf zullen door veranderingen in de interne - en externe schoolorganisatie uiteraard proberen tot bepaalde deeloplossingen te komen.

Maak reizen makkelijker

Aan de uitkomsten hiervan zitten natuurlijk grenzen. En deze jonge leerlingen kunnen ook niet dagelijks 20 kilometer of meer reizen zonder goede reisvoorzieningen. In het uiterste geval zullen dan ook gemeenten en/of provincies op dit laatste terrein steun moeten verlenen bij aanvullend reisvervoer; openbaar of privaat. Scholen in krimpregio's hebben een zeer belangrijke functie.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...D66 slaapt

Opnieuw worden krimpgebieden geconfronteerd met de bezuinigingswoede van dit kabinet. In dit kabinet zit nota bene de onderwijspartij bij uitstek, D66. Maar deze club zit blijkbaar te slapen als het gaat over bezuinigingen op onderwijs en dan specifiek in krimpgebieden. De laatste jaren zijn al heel veel scholen gesloten en ontstonden grote regionale scholen. Ik kan mij niet voorstellen dat er nog meer scholen gaan sluiten, want dat zal echt een ramp zijn. Er zal dus meer geld moeten komen voor deze kwetsbare gebieden.

Bewuste keus?

Maar ik ben bang dat dit kabinet het wel weglacht. Op deze manier werk je krimp nog meer in de hand, omdat voor gezinnen met schoolgaande kinderen onderwijs van groot belang is. Of zou het een bewuste keus zijn om dit gebied te ontvolken ter eer en glorie van gaswinning en kernenergie. Nee toch?

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...