Meetfouten KNMI zitten schadeafhandeling voorlopig niet in de weg

Een versnellingsmeter zoals het KNMI die gebruikt.
Een versnellingsmeter zoals het KNMI die gebruikt. © KNMI
De afhandeling van aardbevingsschade heeft vooralsnog geen last van de KNMI-meetfouten. In de toekomst zou het volgens de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) wél gevolgen kunnen hebben.
In dat laatste geval zouden de meetfouten mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de nieuwe berekeningen, die worden gebruikt bij het beoordelingskader van de TCMG.

Schadeafhandeling

TCMG maakte onlangs bekend schade aan gebouwen boven het gasveld van Groningen of in de buurt van de gasopslag in Norg makkelijker af te handelen.
Binnen dat gebied geldt het 'wettelijke bewijsvermoeden'. Dat houdt in dat er binnen de grens van het Groningenveld, plus een aantal kilometer daarbuiten, van uit wordt gegaan dat er schade wordt veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Grondversnelling: ja of nee?

Buiten dat gebied is het moeilijker om schade vergoed te krijgen. Er wordt dan onder meer gekeken of er bij een aardbeving ook een grondversnelling heeft plaatsgevonden boven een bepaalde waarde. De grondversnelling is een belangrijke oorzaak van schade.
De afwijkende meetresultaten van het KNMI kunnen in de toekomst zorgen voor een berekening, die anders uitpakt wanneer de niet-gecorrigeerde gegevens zouden worden gebruikt. 

Onterecht (geen) schade vergoed

'De TCMG zal bij de toepassing van het beoordelingskader uitgaan van de gecorrigeerde gegevens', schrijft het schadeloket op zijn website.
Als gedupeerden hierdoor onterecht geen schade vergoed hebben gekregen, krijgen ze een nieuwe beoordeling. Mensen die wel schade vergoed hebben gekregen, maar hier geen recht op hadden, krijgen 'het voordeel van de twijfel', zegt een woordvoerder van de commissie.