Instellingen

Hanze, RUG en gemeente bespreken ontwikkelingen rond Confucius Instituut

In januari werd er een poederbrief bezorgd
In januari werd er een poederbrief bezorgd © Martin Nuver/112 Groningen

Het bestuur van het Groningse Confucius Instituut komt binnenkort extra bijeen om te praten over alle commotie over het centrum voor Chinese taal en cultuur.

Internationaal zijn de instituten in opspraak vanwege hun banden met de Chinese communistische partij. Bij het Groningse instituut werd in januari een poederbrief bezorgd, waarin werd gedreigd met het laten ontploffen van een bom.

Vorige week maakte de Universiteit Leiden bekend de samenwerking met het Chinese culturele Confucius Instituut te beëindigen. De activiteiten van het instituut sluiten volgens de universiteit 'niet meer aan bij de Chinastrategie'.

Poederbrief, bommelding en Leiden

De recente ontwikkelingen zijn voor de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool aanleiding om extra bijeen te komen. Samen vormen zij het bestuur van de stichting waaronder het Confucius Instituut valt. Burgemeester Peter den Oudsten is de voorzitter.

Woordvoerder Hans Coenraads: 'We lezen en zien de ontwikkelingen ook. We hebben de actualiteit van de poederbrief, de bommelding en het besluit van Leiden. Dat is wel goed om over te spreken.'

Wezenlijk anders

Woordvoerder Gernant Deekens van de Rijksuniversiteit Groningen wijst erop dat de constructie in Leiden wezenlijk anders is. Daar maakt het Confucius Instituut deel uit van de universiteit; in Groningen is het een aparte stichting. 'We volgen alle ontwikkelingen, maar het besluit van Leiden betekent niet dat onze banden ineens anders zijn.'

Woordvoerder Steffy Praamstra van de Hanzehogeschool beaamt dat: 'We vinden dat ze goede dingen doen, maar we houden de ontwikkelingen richting China scherp in de gaten.'

Het Confucius Instituut is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de RUG, gemeente Groningen en de Communication University China in Peking. Doel van het instituut is de banden tussen China en Nederland en Noordwest Duitsland te verbeteren. Het instituut is actief op de gebieden taal, cultuur en economie.