Onderzoekers brengen Waddenzee met hapjes uit zeebodem in kaart

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn maandag begonnen met een onderzoek naar de bodem van de Waddenzee. Het project heet 'Waddenmozaïek'.
Behalve de RUG doen ook Natuurmonumenten en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) eraan mee.

Hapjes uit de bodem

Verspreid over de hele Waddenzee worden vanaf een schip 1.500 hapjes uit de bodem genomen, zogeheten boxcores. Deze monsters zijn twintig bij dertig centimeter groot. Tegelijk wordt met een 3D-scanner de zeebodem in kaart gebracht.
De bodemmonsters en de bodemscan worden aan wal geanalyseerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot een overzicht van het onderwaterlandschap, de bodemsamenstelling en de organismen die in en op de zeebodem leven. Ook willen de onderzoekers een overzicht maken van de 'wie-eet-wie'-relaties tussen planten en dieren.

Natuurherstel

Verder gaan de onderzoekers verschillende methodes uitproberen om te kijken hoe de natuur zich onder water herstelt.
Daarvoor wordt in één experiment een gebied gesloten voor bodemvisserij. In een andere proef wordt bekeken hoe de natuur reageert op het herstel van schelpengruisbanken, schelpdierbanken en zeegrasvelden. Vroeger lagen overal in de Waddenzee banken met platte oesters en mosselen en tientallen vierkante kilometers zeegras.

Voor het eerst

Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat de onderwaternatuur op deze schaal en zo integraal in kaart wordt gebracht.
Het onderzoek duurt ruim zeven weken en wordt onder meer gesteund door de provincie Groningen en het Waddenfonds.
Potjes met bodemmonsters uit de Waddenzee worden aan wal geanalyseerd (Foto: Waddenmozaïek)