Instellingen

Motie van treurnis over Langeleegtemiljoenen: 'Raad niet informeren is kwalijke zaak'

Wethouder Henk-Jan Schmaal legt uit waar het in de communicatie mis is gegaan
Wethouder Henk-Jan Schmaal legt uit waar het in de communicatie mis is gegaan © Martijn Folkers/RTV Noord

Het spoeddebat over de communicatie van de extra Langeleegtemiljoenen loopt voor het gemeentebestuur van Veendam met een sisser af.

De voltallige oppositie dient maandagavond een motie van treurnis in, waarin de partijen constateren dat burgemeester Sipke Swierstra en wethouder Henk-Jan Schmaal zijn tekortgeschoten in de informatievoorziening.

En dit middel doet de bestuurders geen pijn. Een motie van treurnis is namelijk de lichtste vorm om te protesteren tegen gemaakte keuzes of gelopen processen.

Teleurgesteld

De voltallige oppositie en ook de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zeggen teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. Ze moesten uit de pers vernemen dat de bouw van het leer- en sportpark aan de Langeleegte ruim negen miljoen euro extra gaat kosten.

'Dit college blinkt niet uit in het informeren van de raad', zegt SP-voorman Harrie Schoonewille als aanvoerder van de oppositie. 'Het proces rond de biovergister, de Participatiewet, de tekorten in de Jeugdzorg en nu het Leer- en Sportpark. Raadsvoorstellen komen over als dictaten. En vorige week dinsdag was de spreekwoordelijke druppel die onze emmer doet overlopen.'

Het maakt niet uit of het om 200.000 euro of negen miljoen euro gaat
Dirk Klamer - fractievoorzitter ChristenUnie

'Heb ik wat gemist?'

Die visie wordt onderstreept door de voltallige oppositie. Zowel VUK, de ChristenUnie, het CDA als GroenLinks zijn - naast de SP - meer dan ontevreden over de gang van zaken.

'De eerste vraag die ik mezelf stelde: 'Heb ik wat gemist?', vraagt fractieleider Dirk Klamer (ChristenUnie) zich af. 'Maar een uurtje later bleek: ik heb niks gemist. Wij zijn als raad niet geïnformeerd. Dat vindt de ChristenUnie niet goed. Het is zelfs een kwalijke zaak. En het maakt dan niet uit dat het dan om 200.000 euro of negen miljoen euro gaat.'

Fout erkend

Wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) erkent dat het een fout is geweest. 'We willen als college onze excuses aanbieden', zegt hij. 'Het is ook niet zo dat we de raad bewust niet hebben geïnformeerd.'

Ook burgemeester Sipke Swierstra biedt zijn excuses aan, voor het feit dat hij de fractievoorzitters op maandagavond niet had geïnformeerd, terwijl daar wel om was gevraagd.

'Geen opzet'

Schmaal zegt dat er 'allerlei factoren' zijn die ervoor zorgden dat het bericht niet voor het persbericht aan naar de raad ging.

We werken allemaal met mensen, er hebben verschillende factoren een rol gespeeld
Henk-Jan Schmaal - wethouder

'Het was de bedoeling dat het stuk die dag om half vijf naar de raad zou gaan', vervolgt hij. 'Het hoofd communicatie was met vakantie. De vervanger dacht: ik moet een persbericht schrijven, dat vervolgens om tien over vijf is verstuurd. Dat was helemaal geen opzet. Het was juist de opzet om voor het persbericht aan een bericht naar de raad te sturen, maar waarom dat verkeerd gelopen is… We werken allemaal met mensen, er hebben verschillende factoren een rol gespeeld.'

Niet tevreden

Deze feitelijke uitleg voldoet niet aan de wens van de oppositie. Zo wil de SP weten of de excuses van Schmaal wel gemeend zijn. Ook CDA-fractievoorzitter Nurcan Yilmaz is niet tevreden. 'Het is de toon waarop het gebracht wordt', aldus Yilmaz. 'Niet zozeer de inhoud. Op deze manier schaadt u het proces in de raad. Dat vindt het CDA heel spijtig.'

Die oppositie oordeelt en komt met een motie van treurnis, waarin wordt gesteld de informatievoorziening onvoldoende te vinden en dat dit niet de eerste keer is dat dit is gebeurd. Die motie haalt het niet. Schmaal en Swierstra zeggen er lering uit te willen trekken.

Discussie niet getemd

Daarmee is de discussie omtrent de Langeleegtemiljoenen niet getemd. In maart wordt het onderwerp inhoudelijk besproken in een commissie en een raadsvergadering.

In het bedrijfsleven word je er voor minder uitgestuurd
Pé Langen - fractievoorzitter VUK

VUK-voorman Pé Langen heeft in elk geval munitie aangekondigd. Hij komt met een motie van wantrouwen richting wethouder Henk-Jan Schmaal.

'Wij zijn erachter gekomen dat er een blunder van de grootste orde gemaakt is', stelt hij. 'Een kostenoverschrijding van negen miljoen euro, daar ga je de raad over inlichten. In het bedrijfsleven word je er voor minder uitgestuurd.'