Inwoners Ten Boer ondergaan versterkingsellende gelaten

Net als de rest van de dorpen in het aardbevingsgebied ontkomen ook inwoners van Ten Boer niet aan de aardbevingsellende. Honderden huizen moeten mogelijk versterkt worden.
Toch krijgen medewerkers van onder meer de NCG en de gemeente Groningen geen volkswoede over zich heen tijdens de informatieavonden over de versterkingsoperatie in het dorp. De Ten Boersters ondergaan de aardbevingsproblemen gelaten. 

Geldverspilling

De gemeente en de NCG houden in totaal vier informatieavonden over de versterking in Ten Boer. Maandagavond is de laatste groep aan de beurt; bewoners wier huis een 'licht verhoogd risico' heeft bij een aardbeving.
Dat de woede, boosheid en het wantrouwen ook bij de Ten Boersters diep zit, blijkt als een bewoner de gymzaal van de plaatselijke sporthal binnenloopt. 'Deze avonden kosten ook allemaal geld. Van die centen kan je ook een paar huizen opknappen', zegt hij.
Vervolgens schudt hij de medewerkers van de gemeente Groningen, NCG, CVW en woningcorporatie Wierden en Borgen de hand. Ze maken een praatje en hij wacht gelaten tot hij aan de beurt is voor een gesprek over de versterking van zijn woning. 

Emoties

In de gymzaal staat een handje vol tafels waaraan bewoners persoonlijk worden bijgepraat over hun situatie. Het is een schril contrast met informatieavonden in de gemeenten Loppersum en Midden-Groningen. Daar liepen de emoties soms hoog op.
'We hebben bewust voor deze setting gekozen', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen. 'We willen de aanwezige emoties niet nog verder opzwepen', zegt hij.
De emoties in toom houden kan beter aan tafel dan in een zaal vol boze, verdrietige en teleurgestelde mensen. Van der Schaaf: 'De mensen hebben veel vragen. Op deze manier proberen we ze op een persoonlijke manier antwoord te geven.'

Onzekerheid

Kort na etenstijd wandelen Evert en Gea Buikema de gymzaal binnen. Ze hebben weleens aardbevingsschade aan hun huis gehad. Toch komt de brief over de versterking als een verrassing. 'Dat was wel even schrikken', zegt Evert.
Het brengt een boel onzekerheid met zich mee voor de familie Buikema. 'Ik wil een zijmuur opnieuw laten stucen. En onze badkamer wil ik opknappen. Maar moet ik dat nu wel doen', vraagt Evert zich af.
Voor de mensen met een 'licht verhoogd risico' staat het stoplicht nu op oranje. Dat betekent dat het huis niet veilig is, maar ook niet direct in aanmerking komt voor versterking. Volgend jaar kan het licht alsnog op groen springen als uit een inspectie blijkt dat de woning wel veilig is of als het risico is gedaald door het dichtdraaien van de gaskraan.

Doorgaan met onderhoud

'We adviseren de mensen daarom om toch zoveel mogelijk door te gaan met het onderhoud aan hun huis', zegt NCG-medewerker Jano van Gils, die de familie Buikema adviseert. 
Mochten er alsnog ingrijpende versterkingsmaatregelen nodig zijn, dan gaat de NCG in gesprek met de bewoners. Van Gils: 'Als er dan bijvoorbeeld een nieuwe badkamer inzit, krijgen de mensen iets soortgelijks terug voor dezelfde waarde.'

Opluchting

Opgelucht schudden Gea en Evert de hand van de NCG'er als ze vertrekken. 'Ik had al wel verwacht dat het zou meevallen met ons huis', zegt Gea. En haar man denkt na over het kluswerk: 'Ik ga toch nog eens goed over de badkamer nadenken.'

Rond de zomer duidelijkheid voor zwaarste risicocategorie

Bewoners van wie het huis in de zwaarste risicocategorie valt, krijgen rond de zomer duidelijkheid over wat er met hun woning gebeurt. Dat belooft wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen. In Ten Boer hebben dertig adressen een verhoogd risico. Bijna vijfhonderd adressen hebben een licht verhoogd risico. Deze groep moet in veel gevallen nog wachten op een inspectie.