Instellingen

Provincie vraagt Groningers mee te denken over bodemgebruik

Gaswinningslocatie van de NAM in Muntendam met een drone vanuit de lucht
Gaswinningslocatie van de NAM in Muntendam met een drone vanuit de lucht © Sem van der Wal/ANP

Het provinciebestuur wil via een enquête van Groningers horen wat zij vinden wat er wel en niet mag gebeuren in de ondergrond in onze provincie.

De provincie wil deze input gaan gebruiken voor haar Nota Ondergrond. Daarin staat hoe de provincie wil omgaan met het bodemgebruik, als het gaat om gaswinning, zoutwinning en de ondergrondse opslag van energie.

De provincie zegt dat het doel van de nota is 'om een heldere afweging te kunnen maken bij het beoordelen van activiteiten in de ondergrond'.

Aanvulling op inloopavonden

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) zegt dat een enquête kan helpen om meer Groningers bij de ondergrondse activiteiten te betrekken. 'Wat je ziet is dat er veel zaken in de ondergrond spelen, zoals gaswinning, zoutwinning en ondergrondse opslag van energie', zegt hij. 'Dat zijn allemaal zaken die geactualiseerd moeten worden.'

Volgens Eikenaar is de enquête een aanvulling op de inloopavonden waar inwoners hun mening kunnen geven. 'Wat we proberen is zoveel mogelijk mensen te bereiken, zodat zoveel mogelijk mensen een mening hebben.' 

Zestig vragen

De enquête bestaat uit zestig vragen over de ondergrond. Eikenaar zegt dat het huidige provinciebestuur de eerste aanzet heeft gegeven, maar dat het aan een nieuw college is om te beslissen over wat er wel en wat er niet in de ondergrond mag plaatsvinden.

Je kunt de enquête hier invullen.