Instellingen

Duizenden hectares veengebied verzakken: maatregelen zijn nodig

Een weiland in de Veenkoloniën
Een weiland in de Veenkoloniën © K. v.d. Spek
In onze provincie verzakt 22.655 hectare veengebied door veenoxidatie. Deze veengronden worden voornamelijk gebruikt voor de akkerbouw.
Waterschap Hunze en Aa's heeft de veengebieden in kaart gebracht met behulp van vijfduizend boringen.
De verzakking heeft grote gevolgen voor de boeren, maar ook voor het klimaat.

CO2-uitstoot

In het zakkende veengebied is de veenlaag dikker dan 25 centimeter en ligt het veen af en toe boven het grondwater. Als veen in aanraking komt met zuurstof, breekt het af. Daarbij komt CO2 vrij.
De totale CO2-uitstoot in dit stuk Groningen is jaarlijks 512.000 ton. De bodemdaling bedraagt één tot twee centimeter per jaar.

Andere teelt

Dit geeft problemen voor de akkerbouw. Als het maaiveld dichter bij het grondwater komt te liggen, kunnen gewassen gaan rotten.
Mogelijk moeten akkerbouwers overstappen op een andere teelt.

Alternatieven

In de buurt van Valthermond loopt een proef waarbij het waterschap met gebiedsgebruikers en specialisten kijkt naar alternatieven voor het gebruik van het gebied.