'Onderzoek LEADER-subsidie Camping Wedderbergen'

© Carl Hoekstra/RTV Noord
Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) moet een onderzoek verrichten naar de rechtmatigheid van de LEADER-subsidie voor de uitbreiding van Camping Wedderbergen.
Dat stellen de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Ze vragen zich af of de subsidie van 185.000 euro op onrechtmatige gronden is verstrekt aan de camping, die graag wil uitbreiden in Wedde.

Vraagtekens

Ze zijn niet de enige die kritisch zijn over het uitbreidingsplan van de camping. Ook de SP, Partij van de Arbeid en de fractie Katee zetten hun vraagtekens bij de nut en noodzaak van die campinguitbreiding.
De kritische partijen varen daarbij op het kompas van oud-gedeputeerde Rita Jansen, die in Wedde woont en zich bij de statencommissie fel tegenstander toont van de campinguitbreiding.

Geen aanvraag, wel vergunning

Zij stelt dat de LEADER-subsidie op onjuiste gronden is beschikt. De subsidie is overigens nog niet uitbetaald. Dat gebeurt wanneer het uitbreidingsplan groen licht krijgt van provincie en gemeente Westerwolde, en de camping de uitbreiding gaat realiseren.
'Er is over de subsidie beschikt nog voordat er überhaupt een vergunning voor het project was aangevraagd', stelt Jansen. 'Er is in de aanvraag in alle opzichten positief gescoord, maar dat is bijzonder. Er was nog geen vergunningaanvraag, maar de subsidie is wel beschikt. Dat kan niet. Bovendien was het plan strijdig met het bestemmingsplan.'

Valsheid in geschrifte

Jansen stelt dat ze bereid is deze gang van zaken aan de kaak te stellen. 'Wij overwegen aangifte te doen van valsheid in geschrifte tegen de camping', vervolgt ze. 'Ook overwegen we Europa te informeren over deze gang van zaken.'
Die oproep vindt gehoor bij verschillende partijen in Provinciale Staten, die gedeputeerde Henk Staghouwer oproepen de subsidie nog eens te onderzoeken.
'Het gaat om een ongewenste uitbreiding', aldus Statenlid Harrie Miedema (GroenLinks). 'Hoe kan het dat de provincie die subsidie heeft verstrekt? Waarom zou camping Wedderbergen in een waardevol natuurgebied moeten uitbreiden? Is de gedeputeerde bereid om de subsidie aan extra onderzoek te onderwerpen?'

Onderzoek afgewezen

Maar gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) wil dat niet. Volgens hem is de LEADER Actiegroep, die de LEADER-gelden verdeelt, van onbesproken gedrag en wordt een subsidieaanvraag goed getoetst voordat deze wordt verstrekt.
'Er zijn bijvoorbeeld projecten waarvan het college vindt dat deze onvoldoende bijdragen', zegt hij. 'De LEADER Actiegroep komt dus met goede argumentatie om een subsidie toe te staan of af te wijzen.' 
Dat is voor oud-gedeputeerde Jansen niet genoeg. 'De provincie heeft haar werk niet gedaan in dit specifieke project. Ik ben heel erg teleurgesteld wanneer de provincie niet nagaat of alles wel klopt, want het klopte niet.'