'Dit is onbehoorlijk bestuur dat niet zonder gevolgen mag blijven' (update)

© Flickr Creative Commons/Beeldbewerking RTV Noord
Een meerderheid van de partijen in de universiteitsraad vindt dat het bestuur van de RUG zich schuldig heeft gemaakt aan 'onbehoorlijk bestuur dat niet zonder gevolgen mag blijven.'
Daarmee reageren de Personeelsfractie, DAG, Calimero, de Wetenschapsfractie en One Man Gang op de onderzoeksresultaten over de verantwoording van Yantai-gelden binnen de RUG.

Onderzoeksresultaten

Donderdagochtend presenteerde Leendert Klaassen de onderzoekresultaten van de urenverantwoording voor de Yantai-uren.
De RUG heeft volgens het onderzoek dertig procent minder uren verantwoord dan had gemoeten. De universiteit betaalt ter compensatie alsnog bijna 7 ton uit eigen zak.

'Niet 'maar' dertig procent'

De partijen vinden dat niet 'maar' dertig procent, maar het dubbele aantal uren aan Yantai is besteed. Het gaat hen namelijk alleen om de medewerkers die naast hun gewone werk met Yantai bezig waren. Als je de niet-verantwoorde uren afzet tegen alleen deze groep, is er sprake van een verdubbeling van de in Yantai gestoken tijd.
Henrieke Polinder van Lijst Calimero: 'Er was maar één regel. Er mocht geen cent aan belastinggeld gebruikt worden voor het opzetten van een campus in Yantai, zelfs niet in de voorbereidingskosten.'
'Dat de heer Klaassen concludeert dat de grote fouten die zijn gemaakt niets anders zijn dan een gevolg van een complexe situatie, is voor ons dan ook een raadsel.'

'Miscalculaties'

Ook vraagt de Personeelsfractie zich af of en in welke mate de Raad van Toezicht zijn controlerende rol heeft vervuld.
'Miscalculaties duiden er wat ons betreft op dat er bewust is geprobeerd de kosten voor dit project zo laag mogelijk te houden. We kunnen het dan ook niet eens zijn met de Raad van Toezicht, als deze stelt dat er niet nalatig gehandeld is', schrijft de Personeelsfractie in een reactie.

Onderwijstaken in verdringing

Ook wijzen DAG en Lijst Calimero erop dat het onderzoeksbureau wel degelijk concludeert dat onderwijstaken in de verdringing zijn geweest. Volgens Klaassen was hier nauwelijks sprake van.
'Dit zijn signalen die sinds januari 2016 bij ons zijn binnengekomen. Vanaf dat moment stelt de universiteitsraad dat er problemen zijn met de urenregistratie. Hier is nooit gehoor aan gegeven. Dat geeft tenminste blijk van onbehoorlijk bestuur. Wat ons betreft kan dit niet zonder consequenties blijven.'

'Ik wil vooruit met deze universiteit'

Collegevoorzitter Jouke de Vries vindt de kritiek 'jammer'. 'We moeten concluderen dat we de verantwoording nu wél afleggen. Ik vind zo langzamerhand dat we veel te veel uren kwijt zijn aan dit project.'
'Ik vind dat dit een energieverslindend proces is en ik wil vooruit met deze universiteit. Ik ben alleen maar bezig met zaken uit het verleden.'
De onderwijsinspectie onderzoekt de voorbereidingskosten van het Yantaiproject. De uitkomsten worden in juni verwacht.
De universiteitsraad komt volgende maand bijeen voor een debat over de urenreigstratie.
In een update is informatie over het onderzoek van de onderwijsinspectie en een gepland debat van de U-raad toegevoegd