Instellingen

Hoeveel mensen in Stad en Ommeland hebben eigenlijk een rijbewijs?

© RTV Noord

Bijna zeventig procent van de Stadjers van 17 jaar en ouder hadden vorig jaar een autorijbewijs. Daarmee scoort Stad het laagst van alle Groningse gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk gezien staat Groningen op de negende plek van onderen. In steden als Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, Den Haag en Delft ligt het percentage 17-plussers met een rijbewijs nog iets lager.

Dat lage percentage wordt volgens het CBS veroorzaakt door het grote aantal studenten zonder rijbewijs.

In de provincie als geheel ligt het percentage Groningers (17+) met een autorijbewijs op 77 procent.

Tekst gaat verder onder kaart

Meer Groningers met rijbewijs

In de provincie als geheel is het aantal mensen met een rijbewijs gegroeid van ruim 367.000 in 2014 naar 374.000 vorig jaar; een stijging van bijna twee procent. Landelijk is deze groei vier procent.

Ook nam in onze provincie het aantal mensen met een brommerrijbewijs en een motorrijbewijs toe.

Steeds minder vrachtauto- en busrijbewijzen

Het aantal mensen met een busrijbewijs en een vrachtautorijbewijs daalt sinds 2014. 
Konden toen bijna dertienduizend mensen een bus besturen, vorig jaar is dit aantal met ruim 9.500 onder de tienduizend-grens gezakt, een daling van 25 procent in vijf jaar, tegen een landelijke daling van 22 procent.

Het aantal mensen met een vrachtautorijbewijs daalde van bijna 23.000 in 2014 naar ruim 19.000 vorig jaar, een daling van bijna vijftien procent.