Instellingen

'Geweldig, ik hoop dat er veel meer jonge mensen in actie komen'

Burgemeester Den Oudsten ontvangt de betogers
Burgemeester Den Oudsten ontvangt de betogers © Peter Steinfort/RTV Noord

Zo'n vijftig studenten hebben donderdag rond het middaguur een klimaatmanifest aangeboden aan burgemeester Den Oudsten van de gemeente Groningen. Dat gebeurde op het Stadhuis.

Aan de ondertekening van het manifest ging een mars door de binnenstad van Groningen vooraf. De studenten voeren actie voor een beter milieu. Ze willen onder meer dat de grootste vervuilers het meeste betalen. Ook willen ze meer inspraak in het toekomstige klimaatbeleid.

Een vrouw kijkt naar de demonstranten (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)


Den Oudsten tekent niet

Den Oudsten nam het manifest aan, maar wilde het niet ondertekenen. 'Degene die het moet ondertekenen is de gemeenteraad, die gaat over het beleid. Ik heb wel gezegd dat ik de actie enorm waardeer. Ik vind het geweldig. Ik hoop dat er veel meer jonge mensen in actie komen. En ons dwingen om snel met maatregelen te komen, die ook onontkoombaar zijn.'

'Wij zijn allemaal niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart bij de klimaattoekomst van onze wereld. Geweldig dat jonge mensen met een plan komen', zegt Den Oudsten.

Toezegging

'Ik heb ze toegezegd dat ik een discussie laat organiseren tussen hen en de gemeenteraad, om te kijken of ze invloed kunnen uitoefenen op het klimaatbeleid van de stad.'