'Dit is drammerig, calimero-achtig gedrag'

© RTV Noord
De grootste politieke partij van Loppersum wil niets meer te maken hebben met het gasdossier. Er wordt toch niets bereikt met overleg en er worden ons alleen zaken door de strot geduwd vinden ze.
Wel blijft de partij zich inzetten voor gedupeerden met aardbevingsschade en het lokale versterkingsplan. Maar als het gaat om gaswinning, zegt de partij 'nul invloed' te hebben.
Heeft 'Loppersum Vooruit' een punt, Beter Weters?

Populistisch

Dat is geen goede actie. Het is drammerig, calimero-achtig, onbezonnen gedrag, hoe ogenschijnlijk standvastig ook. Weglopers laten alles achter zich, en worden al gauw verweten 'het zinkende schip te verlaten'.
Vanzelfsprekend is het gasdossier om moedeloos van te worden. Evenzo is het ten hemel schreiend hoe er met Groningen en de Groningers wordt omgegaan. Maar weglopen en doen alsof jíj er niet toedoet, is populistisch en ook contraproductief: Zie je wel, ze wíllen ook niets, daar in het Noorden!'

In de steek laten

Wat zijn overigens die zaken waar je als gemeenteraad WEL invloed op hebt? Nog geen 10 procent van de raadsagenda betreft zaken die niet al wettelijk vastliggen. Beetje groots om dáárop te tamboereren.
Bovendien, waar blijft de Groninger gezamenlijkheid? Met weglopen laat je je maten in de steek. Droevig, jammer, en onbegrijpelijk!
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Frustratie snap ik

Dat Loppersum Vooruit de handdoek in de ring gooit omdat men vindt dat er niets wordt bereikt, kan wat mij betreft niet. De frustratie is goed voorstelbaar, maar soms zijn er heel lastige politieke dossiers waar je weinig grip op krijgt als lokale fractie. Dan is het belangrijk om toch steeds op het vinkentouw te blijven zitten, want de inwoners van je gemeente verdienen dat.

Samen optrekken

Het is belangrijk om in dit dossier ook zoveel mogelijk gezamenlijk op te blijven trekken als fracties in een gemeente, omdat je dan zo sterk mogelijk overkomt. Daarom was het ook zo jammer dat er in de provincie Groningen ook niet meer echt gezamenlijk werd opgetreden. Dat verzwakt de positie van de provincie en gemeenten terwijl actie echt nodig blijft. De gestage druppel holt ook deze steen uit.
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Schijnoplossingen

Die Eric Wiebes is de Hans Klok van de Nederlandse politiek: met verdwijntrucs wekt hij de schijn van echte oplossingen. Waar het om draait is dat hij vindt dat zijn besluit de gaswinning terug te schroeven alle problemen zal doen verdwijnen.
Minder gas, minder bevingen is het idee. Zal op lange termijn kloppen, maar voorlopig nog lang niet. Maar deze illusie ligt wel aan de basis van alle gedoe.

Leiderschap

Den Haag zet in op vertraging, uitstel en wachten. In de hoop zo veel geld uit te sparen. Intussen blijft een groot deel van Groningen stuk en uit het lood geslagen. En onze bestuurders lijken onmachtig daar iets aan te doen. De opstelling van de oppositiepartijen te Loppersum is daar een voorbeeld van. Wanneer wordt er eens echt leiderschap getoond?
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Kapot aan VVD en Shell

Iedereen die met dit dossier in aanraking komt, herkent de totale moedeloosheid. Dat we geen millimeter opschieten en iedere vooruitgang moeten bevechten. Maar politici zijn wel de laatste doelgroep waar we medelijden mee hoeven te hebben.
Hele gezinnen en gemeenschappen gaan kapot aan de Haagse en kapitalistische vernielzucht van de VVD en hun vriendjes bij Shell. Waar minister Kamp nog in zijn vuistje lachte als iedereen boos op hem was, geniet zijn opvolger Wiebes als iedereen in Groningen boos op elkaar is. 

Stop met miepen

Natuurlijk hoeven onze volksvertegenwoordigers niet allemaal hetzelfde te praten en te doen. Ook niet waar het gaat om gaswinning. Niets is zo dom als eenheid in slecht beleid. Wat politieke partijen in onze regio te doen staat is de toekomst te organiseren. Tegen alle ellende in volledig door het vuur voor onze samenleving.
Dus stoppen met miepen en mouwen opstropen. Het heft weer in eigen hand nemen en machtsmisbruikers onze provincie uit sturen. Dit is niet de tijd voor opportunistisch politiek. Dit is de tijd van moedige mensen. Alleen als zij samen opstaan is niets onmogelijk.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Hiervoor gekozen

Helaas kun je als lokale partij niet altijd alleen maar snel en makkelijk scoren. In onze democratie kost het soms helaas veel tijd en energie om zaken voor elkaar te krijgen. Voor het aardgasdossier geldt dit zeker.
Ik snap de frustratie van Loppersum Vooruit heel goed. Wat wordt er wat afgepraat, en hoe weinig resultaat levert dat op. Toch is dat precies waarvoor ze als volksvertegenwoordigers gekozen zijn.

Eensgezind

Blijven hameren op de belangen van de eigen inwoners en de druk opvoeren richting Den Haag. Heel verstandig van de Lopster politiek dat ze dit al jaren eensgezind doen. Blijf daarmee doorgaan zou mijn advies zijn. Samen sta je sterker dan alleen. En niet meedoen is een zwaktebod. Kortom: Vooruit Loppersum!
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Einde aan geduld

Radicale standpunten zoals van 'Loppersum Vooruit' kom je ook elders tegen.  Als je systematisch invloed wordt onthouden, komt er een eind aan het geduld. Gelukkig zijn bij ons politieke partijen vrij en leven we in een democratie. De kiezer kan uiteindelijk beoordelen wat ze vindt van de ingrijpende stap van Loppersum Vooruit. Zou ik zo'n stap als van 'Loppersum Vooruit' adviseren?

Publiciteit

Alle verantwoordelijkheden liggen nu bij de anderen in het gas- en hersteldossier. Het levert ook vijandschap op: 'jullie hebben ons in de steek gelaten'. Reinders en zijn mensen van Loppersum Vooruit kunnen nog altijd een deadline aan hun actie verbinden. Bijvoorbeeld door aan het eind van dit jaar het standpunt nog eens te heroverwegen. De publiciteit hebben ze al.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Moet je voor staan

Loppersum Vooruit slaat hier de plank helemaal mis. Je moet altijd blijven proberen het tij te keren: daar ben je voor gekozen en moet je voor staan. Ze doen hetzelfde als gedeputeerde Eikenaar (SP); als er belangrijke bijeenkomsten zijn, geven ze niet thuis.

Op de barricaden

Men moet dus blijven proberen invloed uit te oefenen, hoewel ik begrijp dat men er moedeloos van wordt. Dit gedrag is waarschijnlijk wat Wiebes wil dat partijen doen: de kop in het zand steken. Dat kan niet en mag niet. Daar is het dossier te belangrijk voor. Dus: op de baricaden en laat zien wat je wilt. Op deze manier gaat het zeker niet lukken, door niets meer te doen. 
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...