Leeggehaald azc gaat nog lang niet tegen de vlakte

© Elwin Baas/RTV Noord
Met een laatste omhelzing vertrokken maandag de laatste vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum aan het Zwet in Delfzijl. De COA-locatie zou daarna tegen de vlakte gaan, om plaats te maken voor een nieuw centrum met 672 opvangplekken.
De sloop gaat echter nog niet door, omdat er mogelijk beschermde diersoorten in de gebouwen zitten.

Broedseizoen begint

Uit onderzoek bleek dat er misschien vleermuizen en huismussen in nestelen. Deze beschermde dieren staan op het punt om te broeden. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) moet daar nader onderzoek naar doen en mogelijk maatregelen nemen om de beestjes elders onderdak te geven.
Het COA gaat de woningen daarom tijdelijk verhuren. Daarmee wil de dienst voorkomen dat de huizen worden gekraakt. Pas als het onderzoek klaar is, kan het COA een planning maken voor de sloop van het complex.

Half miljoen aan schoonmaakkosten

Voor de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum moet de gemeente de naastliggende grond saneren. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met de schoonmaakkosten: bijna een half miljoen euro. Dat krijgt de gemeente ruimschoots weer terug bij de verkoop van het terrein aan het COA.
Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) gaat het vooral om puin. 'Daar ligt voornamelijk asfalt en beton, wat vroeger gebruikt werd om de bodem te verharden voor paden en wegen. Daar is toentertijd zelfs asbest voor gebruikt, maar dat hebben we hier nog niet aangetroffen.'
Waarschijnlijk heeft de gemeente dat destijds zelf gestort.

Moet dat nou?

Het onderzoek naar de vleermuis en de huismus is volgens Rijzebol inmiddels een vast ritueel geworden bij nieuwe projecten:
'Soms denk ik, is dat nou nodig? Maar we hebben er wel mee te maken. We gaan keurig de weg bewandelen om tot een mooi azc te komen, en als ze er zijn, de dieren ergens anders een plekje te geven.'