Instellingen

In Rampjaar 1672 was de eerste Noordelijke samenwerking

© Reinder Smith/RTV Noord

In het Rampjaar 1672 werd er voor het eerst op politiek niveau samengewerkt in Noord-Nederland. En met groot succes!

Bommen Berend, de bisschop van Münster die Noord-Nederland binnen was gevallen en een beleg voor Groningen had geslagen, werd weer verdreven. En dat is iets waar we nog steeds trots op moeten zijn, zegt Tim Smit van de Vestingdagen Noord Nederland.

Trots op het Noorden

Smit is nu al bezig met het op poten zetten van een grootste herdenking van het Rampjaar in het Noorden in 2022. Dan is 350 jaar na 1672. Het moet in 2022 op allerlei manieren worden gevierd, van tentoonstellingen tot theater voorstellingen, iedereen moet weten wat er toen gebeurd is, hoe bijzonder dat was en moet weer trots op het Noorden worden zegt Smit.

Projectplan

Smit vraagt iedereen, die ideeën en plannen heeft of mee wil werken aan het organiseren van de herdenking, contact op te nemen de de Stichting Vestingdagen. Over twee maanden moet er dan een projectplan liggen en wordt er gekeken of de plannen haalbaar zijn en of er subsidies beschikbaar zin.