Bevingsgedupeerde krijgt het opnieuw Spaans benauwd van schaderapport

Jurriën Verkade uit Sappemeer krijgt het Spaans benauwd als hij het rapport van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) leest. In de bevindingen van een onafhankelijke expert staat dat de schade aan zijn huis geen mijnbouwschade is.
Een paar maanden daarvoor oordeelt een andere expert van TCMG nog dat er wél sprake is van aardbevingsschade. 'Ik was echt uit het veld geslagen toen ik het laatste rapport las', zegt Verkade. 'En dat ben ik niet snel.'

Scheuren in de muren

Zo'n twee jaar geleden springen de scheuren na een aardbeving in de buurt van Sappemeer in de muren van zijn huis. Vooral de binnenmuren van de bijkeuken en de badkamer van zijn gehandicapte zoon zijn gehavend. 
In eerste instantie meldt hij de schade bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Er wordt een expert met een kapotte camera langs gestuurd, waardoor het rapport vervolgens waardeloos is. 
Dan komt de schadeafhandeling in een vacuüm terecht en worden de taken en dossiers overgeheveld van CVW naar TCMG. Uiteindelijk krijgt Verkade vorig jaar na de zomer een schade-expert op bezoek.

Bedrag valt lager uit

In het rapport van de expert staat dat er inderdaad sprake is van mijnbouwschade. Maar het bedrag valt veel lager uit dan Verkade had verwacht. Dat komt mede doordat niet de hele badkamer van Verkades zoon wordt vergoed. De TCMG wil alleen betalen voor de kapotte tegels.
De eenduidigheid van inspecties zou goed moeten zijn bij de TCMG
Jurriën Verkade - Gedupeerde aardbevingsschade
Dit staat haaks op het beleid van het schadeloket om 'ruimhartig' te vergoeden. Nadat Verkade in de pen klimt en een zienswijze indient, krijgt hij een nieuwe deskundige op bezoek die een schadeopname doet. Conclusie: zettingsschade. 
'De eenduidigheid van inspecties zou goed moeten zijn bij de TCMG', meent Verkade. 'En op het moment dat er totaal tegenstrijdige conclusies worden getrokken door twee inspecteurs, heb ik daar weinig vertrouwen in.'

'Advies is geen besluit'

Volgens TCMG-woordvoerder Jouke Schaafsma komt dit doordat de experts onafhankelijk van elkaar werken. 'Ze komen dus ook los van elkaar tot een oordeel.'
Maar volgens Schaafsma is een 'advies nog geen besluit'. De commissie is van plan om het rapport naast zich neer te leggen en alles tóch als mijnbouwschade te erkennen.
'Doordat in een eerder rapport wordt gesproken over mijnbouwschade, kan niet onomstotelijk worden bewezen dat het niet zo is', zegt de woordvoerder. 'Daarom geldt het wettelijk bewijsvermoeden en oordeelt de commissie dat er sprake is van mijnbouwschade.'

Strijd gewonnen, oorlog nog niet voorbij

Verkade haalt uiteindelijk opgelucht adem. Deze strijd heeft hij gewonnen, maar de oorlog is nog niet gestreden. Nu moet nog worden berekend hoe hoog het schadebedrag is. Dat is namelijk niet gebeurd omdat de deskundige de scheuren niet als mijnbouwschade heeft beschouwd.
Dezelfde expert moet nu vanachter zijn bureau alsnog het schadebedrag berekenen. Verkade: 'Ik hoop dat die inspecteur dat op een goede manier doet en ik wil daar ook alle vertrouwen in hebben. Hoe lastig dat ook is.'