Instellingen

Noorderzijlvest gaat twaalf jaar lang wind en golven meten

© FPS/Jos Schuurman

Waterschap Noorderzijlvest gaat twaalf jaar lang metingen verrichten om de effecten van waterstanden, wind en golven op de dijken beter in kaart te kunnen brengen.

De resultaten moeten helpen bij het verbeteren van de dijken. Ook hoopt Noorderzijlvest zo betere ontwerpen van dijken te kunnen maken.

Tankwagen

Vrijdag vindt een eerste proef plaats, waarbij een storm wordt nagebootst in de Eemshaven. Water wordt met een speciale tankwagen bij de dijk omhoog gespoten waarmee twee golfoverslagbakken worden gevuld. Sensoren meten vervolgens wat er precies gebeurt.

Als de weerscondities het toelaten, zal het waterschap ook een drone vanaf de kering laten opstijgen. Met een drone wordt gedurende het meetprogramma de hoogte van de zeebodem periodiek gemeten.

3d-laser meetsysteem

In november vorig jaar zijn ook al golfoverslagbakken met daarin sensoren geplaatst in de zeedijk bij het Uithuizerwad. Daarnaast zijn op diverse locaties in zee meetboeien geïnstalleerd en wordt gebruik gemaakt van bestaande meetsystemen.

Daarbij wordt de scheepsvaartradar van Groningen Seaports ingezet om een totaalbeeld te krijgen van het gedrag van golven bij de Eemshaven en op de Eems-Dollard. Ook wordt een mobiel 3d-laser meetsysteem ingezet om meer inzicht te krijgen in golfoploop en -overslag.

Vier meter hoger

Directe aanleiding voor de uitgebreide proef is de dijk bij Eemshaven-Delfzijl. Die zou, volgens de nieuwe veiligheidsnormen, in het stedelijk deel van Delfzijl vier meter hoger moeten worden dan nu het geval is.

Reden voor waterschap Noorderzijlvest en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om kritisch te kijken naar de rekenmodellen. Die houden rekening met golven die wellicht nooit zullen voorkomen.

Negen miljoen euro

De proef wordt betaald uit het innovatiebudget van het HWBP, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen. Voor dit project is negen miljoen euro beschikbaar gesteld.