Instellingen

Groningse Statenleden relatief weinig afwezig bij vergaderingen

Provinciale Staten van Groningen
Provinciale Staten van Groningen © Mario Miskovic/RTV Noord

Op Gelderland en Noord-Brabant na zijn Groningse Statenleden het minst vaak afwezig bij Statenvergaderingen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen.

Iets minder verzuim

?De Groningse Staten hebben 43 zetels. In de periode 2015-2018 zijn er 42 vergaderingen geweest. In totaal zouden er dus 43 x 42 = 1806 stoelen bezet moeten zijn. 75 stoelen bleven leeg.

Een percentage van 4,2 procent in de afgelopen zittingsperiode. Dat is iets lager dan in de periode daarvoor (2011-2015). Toen ging het om 4,7 procent.

In Limburg en Drenthe zijn Statenleden in verhouding het vaakst afwezig, met respectievelijk 7,6 en 6,9 procent.

Landelijk

Net als in Groningen is ook landelijk gezien het verzuim gedaald, van 5,4 procent in de vorige zittingsperiode naar 4,9 procent in de huidige. 


De NOS en de regionale omroepen inventariseerden de absentie op basis van de presentielijsten van de Statenvergaderingen van eind maart 2015 tot en met december 2018. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de fracties en de omvang van de Staten. Daardoor zijn de uitkomsten van de verschillende provincies en partijen goed met elkaar te vergelijken.

Provinciale Statenverkiezingen

Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Er kan dan gestemd worden voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in Groningen. In ons dossier zetten we alles over de verkiezingen op een rij.