UMCG zet paddo's in tegen depressie

Paddo's
Paddo's © Dominic Milton Trott/ Flickr CC
Een aantal patiënten met moeilijk te behandelen depressies kunnen in het UMCG een experimentele behandeling krijgen met de stof psilocybine. Dat is de werkzame stof van paddo's en bepaalde soorten truffels.
Het UMCG en het UMC Utrecht voeren deze behandeling uit in een internationaal samenwerkingsverband met ziekenhuizen in Noord-Amerika, Engeland en Ierland.

Alternatief voor anti-depressiva

Niet alle patiënten met depressieve klachten hebben baat bij een behandeling met psychotherapie en anti-depressiva. Een behandeling met psilocybine lijkt een hoopgevend alternatief. De stof heeft een ander werkingsmechanisme en zou ook veel sneller effect kunnen hebben.
Volgens psychiater Robert Schoevers van het UMCG moet er nog wel veel onderzoek worden gedaan. 'Er is veel wat we nog niet weten. Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar de behandeleffecten bij deze patiëntengroep'.

Trip onder begeleiding

Voor de deelnemende patiënten bestaat het onderzoek uit een eenmalige sessie die wordt gevolgd door meerdere individuele gesprekken. Tijdens deze sessie neemt de patiënt een hoeveelheid psilocybine. Twee speciaal getrainde therapeuten begeleiden de daaropvolgende ervaring. De sessie wordt samen met de therapeuten voorbereid en achteraf vindt een uitgebreide evaluatie plaats. 
Uit eerdere studies blijkt dat er al na één sessie een acute verbetering is te zien
Metten Somers - UMC Utrecht

Denkpatronen doorbreken

Psychiater Metten Somers van het UMC Utrecht: 'Psilocybine helpt om vaste denkpatronen te doorbreken. Daarnaast versterkt en verandert psilocybine de manier waarop kleuren en geluiden binnenkomen. Ook is het gevoel van tijd heel anders. De ervaring duurt in totaal zo'n 4 tot 6 uur.'
Uit eerdere studies blijkt dat er al na één sessie een acute en aanhoudende verbetering van depressieve symptomen is te zien. Schoevers: 'Naast de effectiviteit en veiligheid van psilocybine bij mensen met een depressieve stoornis, kijken we ook naar welke dosering het meest effectief is.'

Angst of verwarring

'Als je de middelen in een gecontroleerde omgeving gebruikt, zijn ze niet gevaarlijk', zegt Somers. 'De behandelingen worden uitsluitend gegeven in aanwezigheid van ervaren én getrainde therapeuten. Want tijdens een sessie is het mogelijk dat een patiënt angst of verwarring ervaart. De therapeuten zijn getraind om hiermee om te gaan.'

Thuisexperimenten?

Thuis experimenteren met paddenstoelen of truffels tegen depressie raden ze dan ook af. 'De periode van angst en verwarring kan langer duren. Het is bovendien nog onduidelijk welke dosering het meest effectief is', aldus Somers.
In de verschillende landen nemen in totaal 216 patiënten deel aan het experiment. In maart starten de eerste patiënten in Nederland met de behandeling. De patiënten worden geselecteerd via huisartsen, psychiaters en GGZ-instellingen.