Instellingen

'Tien procent van de vrouwen ervaart bevalling als traumatisch'

© Marjows Fotografie

Zeker tien procent van de vrouwen ervaart een bevalling als traumatisch. Dat blijkt uit onderzoek van gynaecoloog Claire Stamrood voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Bij één tot drie procent van de vrouwen ontstaat zelfs een posttraumatische stressstoornis. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Tweeduizend vrouwen

'Toch is dit een relatief onbekend fenomeen, waar pas sinds twintig jaar aandacht voor is', zegt Stamrood. 'En dat terwijl jaarlijks ruim tweeduizend vrouwen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) overhouden aan hun bevalling.'

In risicogroepen ligt dit getal nog vijftien procent hoger. Het gaat dan om vrouwen met medische complicaties, psychische klachten of intermenselijke factoren, zoals het ervaren van weinig steun van de partner tijdens de bevalling, zo meldt het AD.

PTSS

Onder PTSS verstaan we 'een stoornis die ontstaat na een traumatische gebeurtenis'. Het verwerken van deze gebeurtenis lukt niet goed, met lichamelijke en psychische stressklachten als gevolg. Stramrood voegt hier aan toe dat de meeste vrouwen door deze ervaring ook last krijgen van angstklachten.

Andere problemen

Maar stressklachten zijn niet de enige gevolgen van PTSS na de bevalling. 'We weten dat vrouwen met PTSS minder lang borstvoeding geven. Verder is er bij vrouwen met PTSS een grotere kans op problemen in de relatie met haar partner en in de moeder-kindhechting. Sommige vrouwen ontwikkelen ook angst voor een volgende bevalling.'

Mooiste dag of horror?

Ook vrouwen die geen stressstoornis overhouden aan hun bevalling, kunnen deze als traumatisch ervaren. Dat percentage ligt een stuk hoger. 'Tien tot twintig procent van de vrouwen die bevallen in Nederland, ervaren de bevalling als traumatiserend. Wat wij dus met zijn allen 'de mooiste dag van je leven' noemen, is voor minstens één op de tien vrouwen een horror-ervaring.'

Communicatie

Uit een onderzoek van Stramrood onder tweeduizend vrouwen kwamen verschillende aspecten naar voren die de trauma's kunnen veroorzaken. Zo bleek dat vrouwen die zich niet gehoord voelen tijdens de bevalling, door de verpleegster of zelfs hun partner, ook al met traumatische gevoelens terugkijken op de ervaring. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat de communicatie tijdens de bevalling een grote invloed heeft op hoe die wordt beleefd.

Controle houden

'Er moet beter worden uitgelegd, geluisterd en praktisch en emotioneel ondersteund worden door de verloskundige of gynaecoloog. Door slechte communicatie verliezen de vrouwen het gevoel van controle, zeggenschap over het eigen lichaam en krijgen zij het gevoel behandeld te worden alsof zij geen eigen wil hebben. Het is daarom belangrijk dat de zorgverlener adviseert, informeert en vraagt om toestemming voordat hij of zij een handeling uitvoert. De zwangere vrouw moet de regie en daarmee de controle houden over de bevalling door de beslissingen te nemen die gemaakt moeten worden.'