Instellingen

Roep om studentpsychologen op Hanze: 'De nood is simpelweg hoog'

Een van de gebouwen van de Hanzehogeschool
Een van de gebouwen van de Hanzehogeschool © Henk-Jan van der Klis/Flickr

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) wil dat de Hanzehogeschool zich meer bezighoudt met het beschermen van haar 'kwetsbare studenten' tegen cybercriminalititeit. Ook wil de HSV dat de school studentpsychologen invoert.

'Samenlevingsbreed zie je dat iedere generatie meer online opgroeit dan de vorige', zegt fractievoorzitter Izaäk van Jaarsveld. 'Daardoor groeit het gemak waarmee je technologie gebruikt, maar ook het misbruik, zoals sexting en online afpersing.'

'Cybercriminaliteit heeft een vlucht genomen. Jongeren en studenten lopen tegen problemen aan en daar moet je op anticiperen.'

Hanzehogeschool Groningen erkent dat 'cybercriminaliteit een risico is voor de hele samenleving'. Maar in hoeverre is de Hanzehogeschool Groningen verantwoordelijk voor wat studenten online doen en waar ze 'intrappen'?

Gedeelde verantwoordelijkheid

'Een gedeelde verantwoordelijkheid', aldus de Hanze. 'Wij neemt hierin onze rol heel serieus. Het gaat erom dat gebruikers, studenten en medewerkers, weten wat er van hen verwacht wordt op het gebied van informatieveiligheid en dat ze daarnaar handelen. Dat is primair hun eigen verantwoordelijkheid.'

'Anderzijds heeft de Hanzehogeschool er veel belang bij dat deze gebruikers veilig gedrag vertonen. Daarom voert de Hanzehogeschool bewustwordingscampagnes en zijn per organisatieonderdeel contactpersonen aangesteld. Deze contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld datalekken of cybercriminaliteit en kunnen voor hun eigen organisatieonderdeel bewustwordingsacties uitvoeren.'

De HSV kan zich vinden in de gedeelde verantwoordelijkheid en richt de pijlen vooral op hulp voor een kwetsbare groep studenten.

'Zoals internationals die de taal niet of onvoldoende machtig zijn. Daarvoor moet je als instelling doen wat je kunt doen. Zoals alleen via eigen accounts communiceren met aspirant-studenten.'

'Als je alleen via Gmail of Hotmail mails stuurt, dan is het niet gek dat een student die een mail krijgt van een cybercrimineel die heel erg betrouwbaar lijkt niet raar opkijkt en denkt: dat is die instelling. Er gaat sneller een belletje rinkelen.'

De preventiekant is best oke, maar studentpsychologen hebben wij nog steeds niet
Izaäk van Jaarsveld-Hanze Studentenbelangen Vereniging

Mocht het alsnog misgaan, dan moet er als het aan de HSV ligt studentpsychologen klaarstaan. Bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn deze er al en wordt er aangedrongen op uitbreiding. Bij de Hanzehogeschool ligt een voorstel bij het College van Bestuur.

'De preventiekant is best oke, maar studentpsychologen hebben wij nog steeds niet, terwijl dat voor studenten steeds belangrijker wordt. De nood is simpelweg hoog.'

Online chantage

Van Jaarsveld spreekt zelfs over een student die online werd gechanteerd en geen uitweg meer wist. De Hanze bevestigt dit. 'Dat gebeurt niet massaal, maar één voorbeeld is meer dan genoeg. Studenten krijgen het steeds zwaarder en hebben ondersteuning nodig. Ze hebben een kleine portemonnee en zijn niet bijverzekerd. De stap naar reguliere hulp is enorm.'

'Los van het feit dat studenten massaal aangeven dit nodig te hebben, moet je hier ook op anticiperen uit financieel oogpunt. Ook als kennisinstelling heb je hier iets aan, omdat studieuitval en studievertraging voorkomt.'

In gesprek

De Hanzehogeschool geeft aan dat er gesprekken zijn tussen het College van Bestuur en medewerkers en studenten. 'Studentenwelzijn is een van de onderwerpen waarover wordt gesproken, zowel het voorkomen dat studenten in de problemen komen als de mogelijke oplossingen als iemand al problemen heeft.'