Stemmen voor de waterschappen? Hier gaat het om

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de waterschappen. In dit artikel leggen we aan de hand van zeven video's uit wat waterschappen zijn en wat ze doen.

Honderden

Waterschappen bestaan al eeuwen. Er waren honderden. Ze zijn ontstaan door samenwerkende overheden en grondeigenaren, zoals boeren. Die zorgden ervoor dat gebieden niet overstroomden en door peilbeheer geschikt waren voor bewoning, landbouw, veeteelt en recreatie. In de loop van de tijd verdwenen de kleine waterschappen door fusies.
In dit artikel richten we ons met name op de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Bij beide organisaties werken zo'n 350 mensen.

Relatief onbekend

Hoewel we er vierentwintig uur mee te maken hebben is het werk van waterschappen relatief onbekend. De werkzaamheden van de waterschappen vallen uiteen in drie hoofdverantwoordelijkheden.
In de volgende video volgt een overzicht van de werkzaamheden van de waterschappen.

Verkiezingen

De besturen van de waterschappen worden gekozen door de inwoners van 18 jaar en ouder. Om de vier jaar krijgen ze een oproep om te stemmen. Aan de verkiezingen van 2019 doen bij Hunze en Aa's zeven partijen mee, bij Noorderzijlvest zijn dat er acht.
De begrotingen van zowel Hunze en Aa's als Noorderzijlvest gaan over veel geld. Bij beide waterschappen gaat het in 2019 over zo'n 85 miljoen euro.

Andere taken

Naast de drie genoemde hoofdverantwoordelijkheden houden de waterschappen zich ook bezig de aanleg van nieuwe natuur in combinatie met waterbergingsgebieden, milieuvriendelijke oevers, de bestrijding van exoten, zoals de waternavel, de hermeandering van beken en het opwekken van energie uit rioolwater.