Instellingen

'Scholen in krimpgebieden moeten tienjarenplan hebben'

© Archief RTV Noord

Onderwijsminister Arie Slob wil er strenger op toezien dat scholen in krimpgebieden hun aanbod op peil houden.

Scholen moeten aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Slob reageert hiermee op het advies van de commissie-Dijkgraaf, die de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs in de gaten houdt.

Acceptabele afstand

 
'Iedere leerling moet op een acceptabele afstand naar een voor hem of haar goede school kunnen. Dat kan alleen als scholen in krimpregio's nu al plannen maken voor de toekomst', zegt Slob.

Ontstaan er toch problemen of doen scholen te weinig, dan moeten zij verplicht een plan van aanpak opstellen. Doen ze dit niet, dan moet de minister een regionale regisseur aanwijzen om de problemen op te lossen.