Instellingen

'Ouderenzorg in Groningen niet voorbereid op toename kwetsbare ouderen'

Een medewerkster helpt een bejaarde vrouw in een verzorgingstehuis
Een medewerkster helpt een bejaarde vrouw in een verzorgingstehuis © ANP

Ouderenzorg in de provincie Groningen moet veel efficiënter worden georganiseerd om de kwaliteit van die zorg in de toekomst op peil te houden.

Dat stelt het Sociaal Planbureau Groningen, een kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken, in een rapport over de Groningse ouderenzorg.

Veertig knelpunten

Na 2040 zijn er twee keer zoveel 80-plussers dan nu, waardoor er meer zorg nodig is.
Volgens het Sociaal Planbureau Groningen zijn er in de hele zorgketen meer dan veertig knelpunten, waardoor de Groningse ouderenzorg niet is voorbereid op het toenemend aantal kwetsbare ouderen.

Tijdrovend

Een van de genoemde knelpunten uit het onderzoek is de ingewikkelde organisatie van ouderenzorg. Ook de afstemming tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning kan veel beter, stelt de organisatie.

'Zo kost het veel ouderen en vooral ook hun mantelzorgers soms enorm veel tijd en energie om te ontdekken welke zorg ze kunnen krijgen en of die valt onder de regels van de WMO.'

Te lang in het ziekenhuis

Een ander knelpunt, zo stelt de organisatie, is dat teveel ouderen op de spoedeisende hulp terechtkomen, terwijl dat gezien hun klachten niet nodig is. Daarnaast is er een tekort aan vervolgzorg na een ziekenhuisopname.

'Dit leidt ertoe dat ouderen te lang in het ziekenhuis liggen of al naar huis gaan voordat daar goede zorg en opvang zijn geregeld.'

Betere samenwerking nodig

Een belangrijke aanbeveling in het rapport is een betere uitwisseling van informatie tussen huisartsen, ziekenhuizen, mantelzorgens en de ouderen zelf.