Massaclaim tegen NAM mag werken met schadecategorieën

© Jos Schuurman/FPS
De rechter vindt het goed dat in de massaclaim van 5025 Groningers tegen de NAM gewerkt wordt met categorieën om de schadegevallen in te delen.
Dat bleek woensdag tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in Assen. Met die methode moet de afhandeling sneller gaan.

Verloop besproken

Tijdens de start van het proces werd vooral het verdere verloop besproken. De 5025 gedupeerden hebben in december een gezamenlijke claim ingediend, omdat ze een compensatie willen voor de immateriële schade die ze hebben geleden door de gaswinning.
De gedupeerden zeggen dat hun woongenot is aangetast. Sommigen geven aan regelmatig bang te zijn, anderen voelen zich onveilig in hun eigen huis. De groep wil dat de NAM haar aansprakelijkheid hiervoor erkent en dat de rechtbank zich uitspreekt over een vergoedingssysteem.
Dit vergoedingssysteem moet ervoor zorgen dat alle zaken relatief eenvoudig kunnen worden beoordeeld.

Twintig voorbeeldzaken

De zitting werd vooral gebruikt om samen met de advocaten van de eisers en de NAM afspraken te maken over het nog te ontwikkelen systeem.
Zo moeten er twintig individuele zaken worden gekozen die representatief zijn voor alle schadegevallen en moeten er categorieën komen met daaraan gekoppelde schadevergoedingen. De rechtbank neemt hier uiteindelijk een beslissing over.

'Eerste stap is gezet'

Advocaat Pieter Huitema vertegenwoordigt de Groningers. Volgens Huitema kan het nog wel even duren voordat er echt begonnen kan worden met het proces.
Zo lopen er nog enkele zaken. Een van die zaken staat in het najaar bij de Hoge Raad gepland. 'Maar het is ontzettend belangrijk dat de eerste stap gezet is.'
Dat er zoals woensdag een regiezitting is, is bijzonder. Regiezittingen komen namelijk vaker voor bij strafzaken, maar zelden binnen civiele procedures als deze.