Instellingen

'Ze hoorden liever de geldbuidel van Shell'

© RTV Noord

Er komt een parlementaire enquête naar wat er fout ging bij de gaswinning in Groningen. Voorwaarde is, dat de hersteloperatie goed op gang komt. Wat vinden jullie, Beter Weters, van dit voornemen dat door alle partijen in de Tweede Kamer wordt gesteund?

Waarom niet meteen

Het vooruitzicht op een parlementaire enquête is mooi. Ik kan niet wachten op de stotterende politici die eindelijk openbaar toe moeten geven dat ze de geldbuidel van Shell liever hoorden dan het verzet uit Groningen. Maar gerechtigheid kun je niet steeds uitstellen. Het is mij een raadsel waarom ze niet gelijk starten. Alhoewel ik ook niet naïef ben. Dit is een politieke bliksemafleider, zoals we die in Groningen maar al te goed hebben leren kennen.

De rijen zijn gesloten

Het is me opgevallen dat de jubelende politici zich niet perse richten op Groningen, maar op de eigen achterban elders in het land. Ze versterken daarmee het walgelijke gevoel dat ze het allemaal goed voor hebben met Groningen en dat het 'zeuren' een keer klaar moet zijn. Als GroenLinks leider Klaver de grootste verdediger van het kabinet wordt met dit soort slappe hap, dan weet Groningen hoe laat het is. De rijen zijn gesloten. In Den Haag kunnen ze verder met het afbreken van een samenleving die allang in de stutten staat. En in Groningen krijgen we bliksem op bliksem te verwerken.

Lisa de Leeuw studeert in Groningen eni s sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Duurt nog wel even

Eindelijk, was mijn eerste gedachte. Maar ja, toen las ik de 'kleine lettertjes'. De mitsen en maren zullen er in elk geval voor zorgen dat het nog wel even duurt voordat de enquêtecommissie los gaat. Maar desondanks is het natuurlijk terecht dat de Tweede Kamer dit instrument inzet. Goed uitzoeken wat hier allemaal mis is gegaan is het wel het minste wat het parlement kan doen.

Aanbevelingen nodig

Nu is alleen te hopen dat dit niet jaren en jaren gaat duren. De meeste enquêtecommissie komen namelijk met zeer goede aanbevelingen, en die kunnen we nu al wel gebruiken. Groningen verdient een goede aanpak en een herstel van de fouten uit het verleden. Hopelijk kan de Tweede Kamer daar nu een bijdrage aan leveren.

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Gezeur en gedoe

Een parlementaire enquête is wel het zwaarste middel dat het parlement ter beschikking staat. Wat ook de precieze inhoud van het besluit is: voor héél het land is nu duidelijk dat er in Groningen iets heel erg mis is gegaan en nog steeds misgaat. Juist dat was een probleem. Veel Randstedelingen vonden of vinden het dikwijls maar gezeur en gedoe, dat gezwijmel over aardbevingen in dat verre gebiedsdeel in het noorden.

Goed aanpakken

Maar nu “het Parlement” besluit dat er wel degelijk serieuze aandacht nodig is, worden zij wellicht op andere gedachten gebracht. Dat is dan toch winst. Nu maar hopen dat de enquêtecommissie het werk voortvarend en vooral goed zal aanpakken. Anders blijft het steken in een kosmetische ingreep. En als er iets is dat het mooie Groningen niet nodig heeft...!

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Keutel intrekken

Een met een ramp vergelijkbare situatie rechtvaardigt de allerzwaarste aanpak - een parlementaire enquête . Bij motie eerder dit jaar aangevraagd door PvdA en GL. De meerderheid toen vroeg om uitstel, maar nu is de motie alsnog kamerbreed ondersteund. En voor alle partijen: nou niet als de SP wel instemmen maar vervolgens de keutel intrekken… ook dát maakt politiek niet betrouwbaarder. Het is goed om uiteindelijk een duidelijk beeld te krijgen van hoe besluiten zijn genomen, door wie en hoe het mogelijk is geweest dat de verregaande consequenties en schade waarmee we nu worden geconfronteerd niet eerder zijn voorzien en voorkomen- indien al mogelijk.

Rotzooi aan de kant

Maar de enquête mag er niet toe leiden dat het afleidt van wat er nu eerst moet gebeuren: wachtkamers leeg, dossiers opgeruimd, de schade hersteld.  Eerst de rotzooi aan de kant nu, en rap. De “50 wachtenden” in het DvhN zijn stuk voor stuk aanklachten tegen een overheid en bedrijven die hun en ons aller eigendom hebben vernield en verantwoordelijkheid ontkennen. Als dat niet hersteld wordt, herstelt ook het vertrouwen niet. Nooit!

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen.

Schadeafhandeling

Het is fijn dat er een parlementaire enquête wordt gehouden. Het is goed dat er heel zorgvuldig kan worden.gekeken hoe de dingen in het verleden zijn gegaan. Wie wist wat wanneer en wat voor actie werd er ondernomen? Voordat hiermee wordt begonnen is het belangrijk dat er flinke slagen zijn gemaakt met de afhandeling van de vele schades die soms al wel zijn beoordeeld, maar nog steeds niet afgehandeld.

Streep onder zetten

Terugkijken is heel belangrijk, maar alleen als het heden
duidelijk is en voor de toekomst geleerd kan worden. Het feit dat deze enquête over de volle breedte door de kamer wordt gesteund geeft wel aan dat men er nu echt wel een streep onder wil zetten en voor de toekomst duidelijkheid verschaffen over nog te starten projecten (denk aan gaswinning Drenthe).

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie.

Dringt door in Den Haag

De parlementaire enquête over de aardbevingsschade en het -herstel vindt in de Kamer algehele instemming. Eindelijk dringt in het verre Den Haag door wat er in Groningen werkelijk mis is. Maar we zijn er nog lang niet. Bouw- en herstelplannen dienen nu snel vastgesteld te worden; op zeer grote schaal. Er moeten door Kabinet en Kamer daarbij nu stevige, afdoende budgetten afgesproken en beschikbaar gesteld  worden.

Treuzelherstel

Het zal gaan om een megaoperatie; een groot deltaplan voor schadeherstel. Natuurlijk moeten we willen weten hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen; het onverantwoord gas pompen en  het  'treuzelherstel.' Maar eerst moeten de handen uit de mouwen en de betonmolens draaien. Direct al!

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad.

Weer belazerd

Een parlementaire enquête. Wat worden we daar in Groningen beter van? Ik denk helemaal niets. Uiteindelijk zal blijken dat dit wederom een doekje voor het bloeden is. Het is verkiezingstijd en dan moeten er door de landelijke partijen weer een gebaar gemaakt worden naar de Groningers, die wederom belazerd worden.

Veel tijd en geld

Wanneer lossen die landelijke partijen hun beloftes in die ze tijdens de campagnes voor de laatste landelijke verkiezingen hebben gedaan? Toen partijen hier met bussen vol naar toe kwamen en de ene na de andere belofte deden.  Dat zou duizend keer beter zijn dan deze poppenkast, die nu moet worden opgetuigd en uiteindelijk niets oplevert. 
De geschiedenis heeft geleerd dat deze enquêtes niets opleveren en veel tijd en geld kosten dat beter besteed kan worden.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen.