PvdD pleit voor provinciale geitenstop

© Josh Mazgelis/Flickr (Creative Commons)
Er moet een geitenstop komen voor de gemeente en provincie Groningen. Dat wil de Partij voor de Dieren (PvdD).
Het provinciebestuur wil nog geen gehoor geven aan deze oproep, omdat er nog geen verzoeken zijn binnengekomen.

Brief

De fractie van de PvdD in de gemeenteraad is vervolgens direct in de pen geklommen. De partij heeft het gemeente- en het provinciebestuur verzocht om de nodige stappen te zetten, zodat een provinciale geitenstop kan worden ingevoerd.

Q-koorts

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de PvdD wijst op de grote gezondheidsrisico's van geitenbedrijven. 'In de afgelopen twaalf jaar zijn bijna honderd mensen overleden als gevolg van de Q-koorts. Daarnaast heeft het RIVM eind vorig jaar naar buiten gebracht dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, meer kans hebben op een longontsteking.'

Eind aan vee-industrie

Alle provincies, behalve Zeeland, Drenthe en Groningen, hebben een dergelijke stop afgekondigd uit bezorgdheid voor de volksgezondheid. De PvdD wil een einde aan alle vormen van vee-industrie, niet alleen om redenen van leefbaarheid en volksgezondheid, maar ook vanwege klimaat, dierenwelzijn, biodiversiteit en de mondiale
voedselvoorziening.