Ozb gemeente Groningen stijgt met tien procent

© ANP / Lex van Lieshout
Inwoners van de gemeente Groningen gaan gemiddeld tien procent meer onroerendezaakbelasting betalen. Dat staat in een voorstel van burgemeester en wethouders.
De verhoging is exclusief de inflatiecorrectie van 2,5 procent. Die komt er nog bij.
Het gaat om de ozb voor woningen. De ozb voor niet-woningen blijft gelijk, al moet ook dan de inflatiecorrectie worden betaald.
Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

'Lastenstijging onvermijdelijk'

Zoals in het collegeakkoord al is aangekondigd, is het extra geld nodig om allerlei uitgaven te betalen. Het gaat daarbij onder meer om zorg, wijk- en dorpsvernieuwing en energietransitie. Lastenstijgingen zijn daarbij onvermijdelijk, aldus het college.
Het nieuwe bedrag dat woningeigenaren kwijt zijn aan ozb gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari van dit jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, krijgt de gemeente Groningen in totaal 36,2 miljoen euro aan ozb binnen.

Woningen meer waard

Oorzaak van de hogere belastinginkomsten is dat de waarde van woningen de afgelopen jaren gemiddeld met 10 % is gestegen. Het college gaat dat dus niet corrigeren en vindt de lastenstijging gerechtvaardigd omdat wat ermee wordt betaald ook ten gunste komt van de woningwaarde.
Volgens het college zit Groningen wat ozb betreft bovenin de middenmoot van grote gemeenten. Van de 37 grote gemeenten hebben er tien een hogere ozb.

Voorbeeld

De OZB voor een woning met de gemiddelde WOZ-waarde stijgt in de voormalige gemeente Groningen van 261,- naar 297,- euro per jaar, in de voormalige gemeente Haren van 446,- naar 493,- euro. In Ten Boer daalt de ozb voor woning met gemiddelde WOZ-waarde van 311,- naar 299,- euro.

Bedrijven

Voor niet-woningen zoals bedrijven, blijft de ozb gelijk. Bedrijven in Ten Boer en Haren gaan 'aanzienlijk' meer betalen, zo staat in het voorstel.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een overgangsregeling komt, zodat die bedrijven toegroeien naar een hogere ozb.

Vrijstelling kwijt

Voor sommige instellingen in Haren en Ten Boer die in de oude situatie een vrijstelling hadden voor de ozb, zit er een adder onder het gras in het raadsvoorstel.
Zwembaden, gymnastieklokalen en sporthallen in Haren hebben zo'n vrijstelling. Die raken ze kwijt. Dat geldt ook voor de vrijstelling voor de sportterreinen in Ten Boer. Zij vallen onder dezelfde overgangsregeling als bedrijven.