Instellingen

'Brievenbussen' meten 12 jaar lang hoe hard golven tegen de dijk beuken

© Steven Radersma/RTV Noord

Bouwen wij onze dijken op een adequate manier, of maken we ze misschien wel te hoog, te breed en dus onnodig duur? Bij de Eemshaven ging vrijdag een onderzoek van start dat antwoord moet geven op die vraag.

Tot nu toe wordt bij het aanleggen of verstevigen van dijken gebruikgemaakt van rekenmodellen op basis van oude gegevens. Omdat er steeds meer aspecten gemeten kunnen worden is volgens waterschap Noorderzijlvest nieuw onderzoek nodig. 

'Brievenbussen'

Het onderzoek duurt twaalf jaar. In de dijk langs het Uithuizerwad bij de Eemshaven zijn op verschillende hoogten twee golfbakken aangebracht in de dijk. Bij stormachtige wind stuwen de golven, via een soort gleuven die wel wat weg hebben van grote brievenbussen, water in de bakken. 

Sensoren in de bakken meten de kracht van de inkomende golven, waarna het water via een goot terugstroomt naar zee. 

Coupures dicht

Omdat het maar zelden stormt, moet er jarenlang worden gemeten om bruikbare gegeven te kunnen verzamelen. Loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van waterschap Noorderzijlvest: 'Je moet denken aan stormen waarbij de coupures in Delfzijl gesloten worden.'

Andere gegevens

De metingen met de golfbakken worden gecombineerd met andere gegevens, zoals die van een meetpaal in zee die de hoogte van de golven meet, een molen die de windsnelheid meet en boeien en radars die data verzamelen over wind, golven en waterstanden. 

'Beetje minder'

Analyse van alle resultaten moet uitwijzen of we onze dijken wellicht te zwaar uitvoeren. Luitjens: 'De hypothese is dat het misschien wel een beetje minder kan.'

Twee in plaats van vier meter

Als voorbeeld noemt hij de vernieuwde dijk bij Delfzijl. Volgens de oude maatstaven zou die vier meter moeten worden verhoogd om er weer vijftig jaar tegen te kunnen. 'Wij hebben die dijk met twee meter verhoogd. Zo voldoet hij aan de norm voor de komende 25 jaar',  zegt Luitjens. 'De metingen moet uitwijzen of die versterking ook voldoende is voor de 25 jaar daarna'. 

Het meetprogramma kost 9 miljoen euro en maakt deel uit van landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.