Groningers en partijen: liever snelfietspaden dan autowegen?

Investeren in snelfietspaden of het autoverkeer?
Investeren in snelfietspaden of het autoverkeer? © ANP
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart, belicht RTV Noord de belangrijkste thema's in de provincie. Hoe denken Groningers en de partijen over snelfietspaden en autowegen?
In deze week van maandag 11 tot en met zondag 17 maart hebben we elke dag aandacht voor een ander thema. Je vindt een overzicht van alle thema's in ons dossier. Hier kan je het Kieskompas zelf doen.
Vandaag baseren we ons op de Kieskompas-stelling: De provincie moet investeren in snelfietspaden, ook al gaat dat ten koste van investeringen in het autoverkeer.

Wat vinden Groningers?

Een meerderheid van 51,3 procent verwelkomt graag meer snelfietspaden, ook dat ten koste gaat van investeringen in het autoverkeer. 30,8 procent is tegen die investeringen; 17,8 procent vult 'neutraal' in op de stelling.
Mannen en vrouwen reageren beiden even enthousiast op plannen voor investeringen in snelfietspaden. Nog studerenden en hoger opgeleiden zijn in meerderheid voor meer 'fietssnelwegen', MBO'ers staan er verdeelder in. Onder hen is een kleine 40 procent vóór, maar net iets meer dan 40 procent tegen snelfietspaden. Het ontloopt elkaar dus niet veel.
Het vraagstuk splijt de provinciale politieke partijen echter. Zij maken vaak een keuze: óf meer (geld voor) autowegen, óf meer geld naar snelfietspaden en het openbaar vervoer.

Deze partijen zijn vóór investeringen in openbaar vervoer en snelfietspaden, ook als dat ten koste gaat van autowegen:

GroenLinks: Snelfietspadennetwerk uitbreiden

Er wordt voldoende structureel geld vrijgemaakt voor uitvoering van een ambitieuze fietsstrategie. Fietsen en wandelen in Groningen wordt gepromoot door de aanleg van nieuwe, en verbetering van bestaande toeristische routes en dorpsrondjes. Het snelfietspadennetwerk in Groningen wordt uitgebreid met de verbindingen Groningen-Assen, Winschoten-Pekela-Veendam en Delfzijl-Appingedam-Ten Boer. Het gebruik van elektrische fietsen stimuleren we door drukke fietspaden te verbreden en meer oplaadpunten te realiseren. Fietsenstallingen bij bushaltes willen we verbeteren. Verder willen we lesprogramma's opzetten voor met name ouderen over hoe veilig om te gaan met elektrische fietsen.

D66: Fietsgebruik voor woon-werkritten verder verhogen

De fiets staat voor D66 op de eerste plaats als het gaat om vervoer: fietsen is duurzaam, groen en gezond. De Nederlander woont gemiddeld 23 kilometer van z'n werk. In 2018 was de fiets het meest gebruikte vervoersmiddel in woon-, werkverkeer tot vijftien kilometer rondom de stad Groningen. D66 streeft ernaar dat het fietsgebruik voor woon-werkritten nog verder stijgt. Dit kan dankzij de opkomst van e-bike en speed pedelec, maar we kunnen het fietsen nog meer stimuleren. Denk aan verbetering van de (door)fietspaden, betere verbindingen naar omliggende dorpen, meer bewaakte en beschermde fietsenstallingen, meer groene golven, fietstunnels, vaker voorrang en meer fietsstraten.
De populariteit van de e-bike en speed-pedelec brengt ook problemen mee: het aantal verkeersslachtoffers op de fiets neemt erdoor toe en de snelheidsverschillen op de fietspaden zorgen voor onveilige situaties en vragen om nieuwe maatregelen. D66 wil samen met de kennisinstellingen onderzoeken hoe we het fietspad van de toekomst te bouwen: slim en groen, maar bovenal veilig.

ChristenUnie: Martinitoren vanaf 20 kilometer met fiets bereikbaar

Reizen met de fiets is gezonder, duurzamer en neemt veel minder ruimte in dan reizen met de auto. Om Groningen gezond en bereikbaar te houden, is het daarom van groot belang om gebruik van de fiets te stimuleren. De provincie moet er daarom voor zorgen dat Groningen Stad in een straal van 20 kilometer rond de Martinitoren het beste met de fiets te bereiken is.
Bij de aanleg of herinrichting van provinciale wegen worden fietspaden gescheiden van de autoweg.
De fietssnelwegen naar Leek, Zuidhorn, Winsum, Ten Boer, Bedum en Haren worden verder de provincie in uitgebreid richting Grijpskerk, Lauwersoog, Middelstum, Delfzijl en Assen. Ook tussen Groningen en Hoogezand komt een fietssnelweg. Door deze comfortabele fietspaden met weinig oponthoud wordt fietsen van en naar werk of studie veel aantrekkelijker.

PvdD: Investeren in deelfietssysteem

De provincie investeert in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen. Groningen bevordert het woon-werkverkeer per fiets. De provincie investeert in een deelfietssysteem dat deel gaat uitmaken van alle treinstations en belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer.

PvdA: Veilige en prettige fietsverbindingen

Fietsen is gezond en ontziet het milieu. We worden een fietsprovincie met een volwaardige en complete fietsinfrastructuur. We zetten in op de uitbreiding van de fietsroutes-plus, zo komen er snelle, veilige en prettige fietsverbindingen vanuit Groningen naar Assen, de Hondsrug en Hoogezand-Sappemeer.

SP: Uitbreiden en verbeteren

Het fietspadennetwerk moet verder worden uitgebreid en verbeterd. Dit geldt zowel voor verdere uitbreiding van het fietspaden-plusnetwerk als voor de overige fietspaden.

50 Plus: Platteland mag niet verder achterop raken

De (economische) ontwikkeling van het platteland - waar de afstanden tot voorzieningen soms heel groot zijn - mag niet verder achterop raken. Willen we dat de auto vaker blijft staan en mensen sneller de fiets pakken of meer gebruik van het openbaar vervoer maken, dan vraagt dat ook om condities die meegroeien.

DENK: OV en fiets stimuleren

DENK wil om te zorgen voor schonere lucht het autogebruik ontmoedigen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Daarom is DENK tegen meer geld voor wegen, maar voor het investeren in een goede infrastructuur voor fietsen en een goed en betaalbaar openbaar vervoer.

Deze partijen zeggen 'neutraal' te zijn:

CDA: Elektrisch vervoer stimuleren

Wij stimuleren elektrisch vervoer door onder andere te zorgen voor meer oplaadpunten voor auto en fiets en voor bredere fietspaden. De fietsroute-plus trajecten moeten in de hele provincie verder worden uitgerold.

Partij voor het Noorden: Nieuwe en veilige verbindingen

De Partij voor het Noorden is voorstander van snelle, nieuwe en veilige verbindingen, zowel via de weg, het spoor, de lucht en het water. De Partij voor het Noorden wil de Zuiderzeelijn terug op de politieke agenda, maar dan uitgebreid met een snelle treinverbinding naar Duitsland. Verdere groei van het luchtverkeer moet vanuit milieuoogpunt worden afgeremd. Het verbeteren van de treinverbindingen met het Noorden nationaal en internationaal kan dat bevorderen. Om dezelfde reden zijn er goede treinverbindingen tussen Veendam, Stadskanaal en Emmen gewenst. Verder blijft geregeld busvervoer op het platteland van levensbelang om verdere ontvolking van het platteland tegen te gaan.

PVV: Investeren in autowegen, OV en fiets

Wie beleid maakt voor verkeer en vervoer, heeft het bijna altijd over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Ons doel is dat iedereen zo snel en veilig mogelijk zijn bestemming kan bereiken. Of dat nu met de fiets, auto, vrachtauto, boot, trein of (bel) bus is. De PVV wil zowel investeren in autowegen, in het openbaar vervoer en is voor goede, snelle fietsverbindingen in de provincie.

Forum voor Democratie: Verbreding van de N33*

Groningen is een provincie die in toenemende mate kampt met verkeersproblemen en files. Het is van essentieel belang dat er nu daadkrachtig geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur.
Forum voor Democratie wil verbreding van de N33, zodat er een A-weg ontstaat van Eemshaven tot Assen. Knelpunten op de wegen worden snel en daadkrachtig aangepakt, en er komt een betere ontsluiting van de buitengebieden. Daarbij hoort ook de aanleg van snelfietspaden.

Deze partijen zijn tegen investeren in snelfietspaden boven autowegen:

VVD: Écht noodzakelijke investeringen

Snelle fietspaden op hoofdroutes zijn belangrijk, zeker met het toenemend aantal elektrische fietsen. Ook recreatief fietsen op toeristische routes is een mooie manier om het Groninger landschap te verkennen. De VVD is voor het in kaart brengen van de écht noodzakelijke investeringen op deze beide terreinen.

Groninger Belang

Groninger Belang staat voor een goede infrastructuur van zowel wegen, spoor, water en ICT. Dit komt de kansen voor meer werkgelegenheid ten goede. Het onderhoud van de provinciale wegen, kanalen en groen moet op orde zijn! Nu is het niveau van het onderhoud niet op orde, maar is er wel geld voor dure fietsbruggen.
*Het standpunt van het Forum voor Democratie is niet een officieel standpunt bij Kieskompas, maar hebben we uit hun verkiezingspunten gehaald.