Groningers en partijen: moet de provincie betalen voor Airport Eelde?

Bestaat de toekomst van Eelde uit grote of kleine vliegtuigen?
Bestaat de toekomst van Eelde uit grote of kleine vliegtuigen? © Jos Schuurman/ FPS
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen belicht RTV Noord de belangrijkste thema's in de provincie. Vandaag: moet provincie Groningen meebetalen aan het open houden van Airport Eelde?
In deze week van maandag 11 tot en met zondag 17 maart hebben we elke dag aandacht voor een ander thema voor de verkiezingen op 20 maart. Je vindt een overzicht van alle thema's in ons dossier. Hier kan je het Kieskompas zelf doen.
Vandaag duiken we in de antwoorden op de Kieskompas-stelling: De provincie Groningen moet meebetalen aan het open houden van Groningen Airport Eelde.

Wat vinden Groningers?

Jong, oud, man of vrouw: er is veel genegenheid onder Groningers om de nabije luchthaven open te houden - ook als dat de provincie geld kost. In totaal vindt 58 procent dat de provincie moet betalen om 'Eelde' open te houden. 28,8 procent is daartegen.
Een verrassend klein aantal invullers van het Kieskompas reageert neutraal op de stelling: slechts 13,2 procent, tegenover zo'n 20 tot zelfs 30 procent neutraliteit bij andere stellingen.
Kieskompas-invullers die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 op Partij voor de Dieren stemden, zijn de grootste tegenstanders van financiering voor Groningen Airport Eelde. Ook bij GroenLinks-stemmers zijn er mer tegenstanders dan voorstanders. Bij alle andere politieke kleuren, leeftijden en opleidingsniveau's, is een meerderheid voor financiële steun aan Airport Eelde.
Je zou denken: dan is er ook veel steun vanuit politieke partijen. Hoe zit het daarbij?

Deze partijen zijn voor (extra) financiële steun vanuit de provincie aan Groningen Airport Eelde:

VVD: Eelde is een basisvoorziening

Groningen Airport Eelde is in Noord-Nederland een belangrijke luchthaven. Het ondersteunt het vestigingsklimaat en maakt tal van ontwikkelingen mogelijk, bijvoorbeeld in de toeristische sector. De VVD ziet GAE als een publieke basisvoorziening en belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. We ondersteunen van harte de ingezette richting van de ontwikkeling van de luchthaven. We zien kansen voor de verdere ontwikkeling en innovaties op het gebied van drones: de onbemande luchtvaart. Dit stimuleren we.

50 Plus: Volwaardige plek

50PLUS! Groningen wil: Airport Groningen een volwaardige plek laten behouden in de samenleving

Groninger Belang: Leg een spoor naar Eelde aan

Een spoorverbinding van CS naar Zernike ligt voor de hand net als een spoorverbinding naar Groningen Airport Eelde, dit is essentieel om de luchthaven écht een kans te geven. Groninger Belang gelooft dat een vitale luchthaven een hele positieve bijdrage zal leveren aan de economie in onze provincie.

CDA: Groot belang voor de regio

Wij zien de regionale luchthaven Groningen Airport Eelde als kernvoorziening in onze fysieke infrastructuur. Deze internationale luchthaven dient het algemeen belang van de bereikbaarheid van Groningen via de lucht. Zij is daarmee van groot belang voor onze regio en ons vestigingsklimaat. Daarom zetten wij ons samen met betrokken partijen in voor behoud en ontwikkeling van Groningen Airport Eelde, zodat zij op verantwoorde wijze een positieve ontwikkeling kan doormaken.

Partij voor het Noorden: Investeren samen met bedrijven

De Partij voor het Noorden ziet het belang ons vliegveld voor de noordelijke economie. Ook zijn wij van mening dat het bedrijfsleven dit niet of te weinig ziet. Van de overheid kan niet verwacht worden dat zij tot in lengte van dagen geld blijft pompen in een structureel verliesgevende onderneming, die niet 'ten algemenen nutte' opereert zoals een regionale busonderneming. De komende jaren moet er dus sprake zijn van gezamenlijk investeren. Dat moet een voorwaarde zijn van de provincie om financieel bij te dragen."

PvdA: Voor, met bijdragen van het bedrijfsleven

De PvdA heeft altijd gestaan voor een sterk regionaal vliegveld als impuls voor de lokale economie. Ook nu hebben we een positieve grondhouding ten opzichte van investeren in de luchthaven. Liefst tegen de achtergrond van een heldere en ambitieuze ruimtelijke en economische agenda. Wel hebben we een aantal voorwaarden. Zo zien we graag dat de grote bedrijven in de regio óók een bijdrage leveren aan het voor hen zo belangrijke vliegveld. In het voorjaar zullen we kunnen beoordelen of het gelukt is om aan deze voorwaarden te voldoen en kunnen we een definitief oordeel geven over het besluit om wel of niet te investeren in het vliegveld.

PVV: Maak arrangementen voor toeristen

We moeten Vliegveld Eelde in de lucht houden. Grote touroperators (ondernemers uit de noordelijke provincies) moeten hierbij betrokken worden door arrangementen te bedenken voor toeristen die graag naar het noorden komen. Ook inzetten op vrachtvervoer en het onderhoud van vliegtuigen op en nabij Airport Eelde.

Deze partijen geven tegenover Kieskompas aan 'neutraal' te zijn:

ChristenUnie: Innovaties op de luchthaven

Als aandeelhouder van Groningen Airport Eelde maken we ons sterk voor toepassing van duurzame innovaties op de luchthaven, minimaal gebruik van brandstof bij landen en taxiën en het promoten van de mogelijkheden voor CO2-compensatie bij reizigers.

Deze partijen zijn tegen (extra) financiële steun voor Groningen Airport Eelde:

GroenLinks: Streven naar sluiting

Vliegen is geen duurzame vervoersmethode. Financiële ondersteuning van vliegveld Eelde door de provincie is daarom onwenselijk. De provincie streeft naar sluiting van het vliegveld.

Partij voor de Dieren: Aandelen verkopen

De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding van vliegvelden. Er gaan geen subsidies meer naar vliegveld Eelde. De provinciale aandelen worden verkocht. In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden.

D66: Geen extra geld

Steek geen extra geld in de Luchthaven Groningen Airport.

SP: Bedrijfsleven moet tekorten aanvullen

De SP zal zich blijven verzetten tegen overheidssteun voor exploitatie of investeringen van het vliegveld Eelde. Wanneer het vliegveld niet zelf rendabel kan zijn, moet het bedrijfsleven de tekorten aanvullen.

DENK: Capaciteit Schiphol opvangen

Uitbreiding van Schiphol zorgt voor negatieve effecten op het gebied van milieu en voor geluidsoverlast. DENK wil daarom dat Schiphol niet meer uitbreidt en dat overcapaciteit wordt opgevangen door andere luchthavens, zoals Lelystad en Eindhoven.
Forum voor Democratie heeft geen standpunt ingenomen over Groningen Airport Eelde. De partij ontbreekt daarom in dit overzicht.