Minister: 'Als we dit niet uitvoeren krijg je straks alleen nog zorg in de stad'

Het zorgakkoord dat maandagavond is ondertekend is cruciaal om de zorg in de aardbevingsregio overeind te houden. Volgens minister Hugo de Jonge (CDA) is er zonder dat akkoord straks alleen nog maar zorg beschikbaar in de stad Groningen.
Maandagavond werd bekend dat er 331 miljoen euro wordt geïnvesteerd in nieuwe zorggebouwen in de aardbevingsregio. Twintig complexen in onder meer Appingedam, Delfzijl en Loppersum verdwijnen. In de plaats komen negen nieuwe meer specialistische zorgcomplexen terug.

'Niet meer te organiseren'

Volgens De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn de plannen noodzakelijk om de zorg toegankelijk te houden. 'Als we dit niet zouden doen, dan is de zorg in de toekomst gewoon niet meer te organiseren.'
De zorg heeft al tijden te kampen met een uitstroom van zorgverleners, terwijl er tegelijkertijd een toenemende zorgvraag is. Samenwerken, zoals het zorgakkoord voor ogen heeft, is de enige oplossing, denkt De Jonge.

Allen in Stad

'Het zou dan overal nét niet lukken om de zorg te regelen, waardoor die straks alleen nog maar in de stad Groningen te vinden is.'
Minister Hugo de Jonge en zijn collega Kajsa Ollongren ondertekenden het zorgakkoord namens het Rijk. De ministeries betalen 138 miljoen euro mee aan het akkoord. De rest komt van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nationaal Coordinator Groningen en uit het Nationaal Programma Groningen.

Kikkers in een kruiwagen

Hoewel het volgens de minister dus de enige manier is om de zorg lokaal te garanderen, was het verkrijgen van de handtekeningen geen gelopen race. Maarten Ruys, voorzitter van de Stuurgroep Zorg in de aardbevingsregio, moest de zorgbestuurder soms 'als kikkers die uit een volle kruiwagen sprongen' bij elkaar houden. 
'Het gaat om grote bedragen. Die bestuurders zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen budgetten en moesten dus zoeken naar hoe ze hun eigen belang konden overstijgen voor het gemeenschappelijke belang. Daar heb ik ze hier en daar misschien een beetje bij kunnen helpen', zegt de oud topambtenaar.

Zeventig panden aangepakt

In totaal worden met de miljoenen twintig van de zeventig zorgpanden in het aardbevingsgebied aangepakt. De overige vijftig panden moeten ook worden versterkt, maar daarover wordt nog onderhandeld met minister Eric Wiebes.
De ondertekenaars van het akkoord zijn de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken, en indirect via de Nationaal Coordinator ook het ministerie van Economische Zaken. Verder is het ondertekend door de provincie en gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen. Ook zorgverzekeraar Menzis en zorginstellingen Cosis, De Hoven, De Zijlen, 's Heeren Loo Zorggroep, Lentis, Noorderzorg, Zorggroep Groningen en Zonnehuisgroep Noord hebben hun handtekening gezet. Ook woningstichtingen Actantus, Marenland en Woonzorg Nederland ondertekenden het akkoord.